U bent hier

Diarree (LESA Laboratoriumdiagnostiek)

Deze samenvatting is geactualiseerd in juni 2020 ten opzichte van de versie van 2015.

Inhoud

 1. Diagnostiek bacteriën
 2. Diagnostiek protozoa

1. Diagnostiek bacteriën

Bepalingen

 • PCR Campylobacter 
 • PCR Salmonella
 • PCR Shigella 
 • PCR EHEC/STEC
 • PCR Yersinia enterocolitica
 • Feceskweek (indien PCR niet beschikbaar is)
 • Clostridium difficile (verschillende gelijkwaardige methoden)

Indicatie

 • zieke patiënten met aanhoudende of hoge koorts, frequente waterdunne diarree of bloed bij de ontlasting
 • immuungecompromitteerde patiënten
 • patiënten met een verhoogd besmettingsgevaar voor anderen
 • eventueel: bij klachten > 10 dagen

Onderzoek op de volgende verwekkers:

 • Campylobacter, Salmonella: altijd
 • EHEC/STEC: bij bloederige diarree
 • Shigella: na verblijf in de tropen of subtropen
 • Yersinia: bij aanhoudende buikpijn en/of diarree in combinatie met gewrichtsklachten
 • Clostridium difficile:
  • altijd na ziekenhuisopname
  • bij antibioticagebruik in de afgelopen 3 maanden

Achtergrondinformatie bij de bepalingen

 • Instrueer de patiënt de feces in de koelkast te bewaren en binnen 24 uur bij het laboratorium in te leveren.
 • Vermeld indien mogelijk:
  • ziekteduur
  • koorts
  • bloedbijmenging
  • antibioticagebruik
  • recent verblijf in het buitenland

Referentiewaarden

Bacteriën

 • PCR
 • feceskweek

dichotome testuitslag

Verder beleid

 • behandeling op geleide van de uitslag en de resistentiebepaling. 
 • infectieziekten met een meldingsplicht: binnen 24 uur melden aan de GGD (zie bijlage Melding infectieziekten)

 

2. Diagnostiek diarree (protozoa)

Bepalingen

 • PCR Giardia lamblia
 • PCR Cryptosporidium
 • PCR Entamoeba histolytica
 • tripelfecestest (TFT) of dualfecestest (DFT)

Indicatie

 • Diarree > 10 dagen

Onderzoek op de volgende verwekkers:

 • Giardia lamblia: altijd
 • Cryptosporidium: bij kinderen en immuungecompromitteerde patiënten
 • Entamoeba histolytica: bij bloederige diarree, reizigers en migranten

Fecesonderzoek wordt afgeraden op:

 • Dientamoeba fragilis
 • Blastocystis spp.

Achtergrondinformatie bij de bepalingen

Vermeld indien mogelijk:

 • ziekteduur
 • koorts
 • bloedbijmenging
 • antibioticagebruik
 • recent verblijf in het buitenland

Referentiewaarden

Protozoa

 • PCR
 • DFT/TFT

dichotome testuitslag

Verder beleid

 • behandeling op geleide van de uitslag en de resistentiebepaling
 • Cryptosporidium: hygiënemaatregelen
 • bij negatieve uitslag en aanhoudende klachten overweegt de huisarts overleg met een arts-microbioloog