U bent hier

Diarree (LESA Laboratoriumdiagnostiek)

Inhoud

 1. Diagnostiek diarree (bacteriën)
 2. Diagnostiek diarree (protozoa)

1. Diagnostiek diarree (bacteriën)

Bepalingen

 • PCR Campylobacter 
 • PCR Salmonella
 • PCR Shigella 
 • PCR Enterohemorrhagische coli (EHEC/STEC) 
 • PCR Yersinia
 • feceskweek (indien PCR niet beschikbaar is)
 • Clostridium difficile

Indicatie

Alleen in geval van:

 • ernstig zieke patiënten;
 • immuungecompromitteerde patiënten;
 • patiënten met verhoogd besmettingsgevaar;
 • eventueel bij klachtenduur > 10 dagen.

Achtergrondinformatie bij de bepalingen

 • Feces in koelkast bewaren en < 24 uur inleveren;
 • DNA-diagnostiek (PCR) heeft de voorkeur boven een feceskweek.

Referentiewaarden

Bacteriën

 • PCR
 • feceskweek

dichotome testuitslag

Verder beleid

 • Behandeling op geleide van de uitslag en de resistentiebepaling. 
 • Meldingsplicht aan de GGD binnen 24 uur (zie bijlage Melding infectieziekten):
  • bacillaire dysenterie (shigellose)
  • buiktyfus (Salmonella typhi)
  • paratyfus A, B en C (S. enterica serotype paratyphoid A/B/C, S. schottmülleri, S. hirschfeldii), cholera (V. cholerae
  • listeriose (L. monocytogenes
  • botulisme 
  • voedselvergiftiging of voedselinfectie (na het stellen van de diagnose bij ≥ 2 patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als bron)

2. Diagnostiek diarree (protozoa)

Bepalingen

 • PCR Giardia lamblia
 • PCR Entamoeba histolytica
 • PCR Cryptosporidium
 • PCR Cystoisospora belli
 • PCR Cystoisospora cayetanensis 
 • TFT (indien PCR niet beschikbaar)

Indicatie

 • Bij een klachtenduur > 10 dagen.
 • Verricht onderzoek naar Giardia lamblia en na verblijf in de (sub) tropen ook naar Entamoeba histolytica. 
 • Alleen bij persisterende klachten in tweede instantie eventueel ook: 
  • Cryptosporidium, Cystoisosopra belli en Cystoisosproa cayetanensis-cysten

Achtergrondinformatie bij de bepalingen

 • PCR: Feces in koelkast bewaren en < 24 uur inleveren. 
 • TFT: Feces kamertemperatuur bewaren en binnen 7 dagen inleveren.
 • DNA diagnostiek (PCR) heeft de voorkeur boven de Triple Feces Test (TFT).

Referentiewaarden

Protozoa

 • PCR
 • TFT

dichotome testuitslag

Verder beleid

 • Behandeling op geleide van de uitslag en de resistentiebepaling. 
 • Behandeling tegen niet-pathogene protozoa is niet noodzakelijk.