U bent hier

CVRM-consult in acht stappen

De bijlagen die als Word-bestand zijn weergegeven mogen worden aangepast voor eigen gebruik binnen een praktijk of zorggroep. De voettekst mag daarbij niet uit de bijlage worden verwijderd. Buiten deze toepassing voor eigen gebruik geldt onverminderd het copyright van het NHG. Het NHG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Handelingen

Hulpmiddelen

Stap 1: Contact voorbereiden 
Bloedonderzoek 
Vragenlijsten tevoren in laten vullenVragenlijst ter voorbereiding consult intensieve behandelfase (Word)
Distress screener (bijv. 3-maandelijks) (Word)
Vragenlijst controlebezoek CVRM-spreekuur (stabiele fase)
Voorlichtingsbehoefte inventariserenVoorlichtingsonderwerpen (Word)
Streefdoelen nagaan​(Individueel) zorgplan
Stap 2: Inhoud contact bepalen 
Vragenlijsten zo nodig uitdiepenVragenlijst ter voorbereiding consult intensieve behandelfase (Word)
Vragenlijst controlebezoek CVRM-spreekuur (stabiele fase) (Word)
Voorlichtingsbehoefte patiënt bepalenVoorlichtingsonderwerpen (Word)
Samen met patiënt inhoud consult vaststellen 
Stap 3: Metingen 
Bloeddruk en polsProtocol Bloeddruk meten (wordt herzien)
Protocol Thuisbloeddrukmeting (Word)
Protocol Ambulante bloeddrukmeting (Word)
Gewicht/Body mass index (BMI) (bij volgen overgewicht)Protocol BMI en middelomtrek meten (Word)
Stap 4: Medicamenteuze behandeling 
Gebruik medicatie en problemen bij medicatiegebruik nagaan (innemen, bijwerkingen, vragen) 
Kennis medicatie nagaan en zo nodig op peil brengenwww.thuisarts.nl/hoge-bloeddruk of /cholesterol
Medicatie zo nodig aanpassen 
Stap 5: Gezonde leefstijl bevorderen 
Aangrijpingspunten voor leefstijlverandering nagaanUw risicoprofiel voor hart- en vaatziekten
(Individueel) zorgplan
Motivatie verandering leefstijl nagaanVragenlijst ter voorbereiding consult intensieve behandelfase
Vragenlijst controlebezoek CVRM-spreekuur (stabiele fase)
Begeleiding stoppen met rokenProtocol Stoppen met roken
NHG-Zorgmodule Leefstijl Roken
Begeleiding meer bewegenNHG-Zorgmodule Leefstijl Bewegen
Begeleiding afvallen 
Begeleiding gezond voedingspatroon 
Stap 6: Zelfmanagement ondersteuning 
Signaleren problemen zelfmanagementDistress screener (DS)
4DKL (bij afwijkende DS-score)
Ondersteunen zelfmanagement 
Stap 7: Voorlichting en instructie 
Onderwerpen die niet in de overige stappen aan de orde komen behandelenVoorlichtingsonderwerpen
www.thuisarts.nl
Stap 8: Evalueren en vervolgafspraken 
Consult samenvatten en uit te voeren acties bespreken(Individueel) zorgplan
Eventuele verwijzing(en) bespreken 
Afspraken noteren in het zorgplan(Individueel) zorgplan
Afspraak vervolgconsult makenSpreekuurkaartje
Afsprakenkaartje
Alle gegevens van het consult in het HIS noteren. Alternatief: doe dit na iedere stapBepalingencluster CVRM​