U bent hier

Landelijke richtlijn Colorectaal carcinoom

De Landelijke richtlijn Colorectaal carcinoom is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en gepubliceerd in 2013.