U bent hier

Ketenzorgrichtlijn Aspecifieke lage rugklachten

De Ketenzorgrichtlijn Aspecifieke lage rugklachten is ontwikkeld op initiatief van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO en gepubliceerd in 2010.