U bent hier

Advies registratie zorg rond (kwetsbare) ouderen en polyfarmacie volgens ADEPD 2013

In de richtlijn ADEPD is een registratie advies door de werkgroep opgesteld voor ouderenzorg en polyfarmacie.

Voor de inventarisatiefase van zorg aan ouderen luidt het advies om een episode Ouderenzorg aan te maken. In de 2013 versie van ICPC is hiervoor een nieuwe subcode (A49.01)  specifiek voor ouderenzorg aangemaakt. Noteer in deze episode de resultaten van het meten met allerlei vragenlijsten en uw (eind)conclusie.

Indien u concludeert dat er sprake is van kwetsbaarheid en complexe zorg, dan geeft u de episode de naam Kwetsbare oudere (ICPC A05 Algehele achteruitgang). Noteer in deze episode de met de patiënt afgesproken behandeldoelen, taken, verantwoordelijkheden van (mede)behandelaars en de opvolging ervan. Nieuwe problemen die u tijdens de analyse heeft ontdekt, kunt u uiteraard als aparte episodes vastleggen.

Een zelfde advies geldt voor Polyfarmacie/medicatiebeoordeling (A49.02). U legt in deze episode de achtereenvolgende stappen van selectie, farmacotherapeutische (FT) anamnese en analyse vast. Indien uit de gezamenlijke analyse van huisarts en apotheker blijkt dat er verschillende medicatieafspraken aangepast en opgevolgd moeten worden, dan krijgt de episode de naam Medicatiebeoordeling met FT aanpassing (ICPC A13 Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel).

De NHG-Richtlijn ADEPD 2013 geeft u meer informatie over hoe te registreren en waarom dit voor u van belang kan zijn. U kunt ook de Samenvattingskaart ADEPD 2013 downloaden.