U bent hier

Achtergrondinformatie Triageprotocol ebola

De ebola-uitbraak in West-Afrika breidt uit en de Wereldgezondheidsorganisatie schat in dat de uitbraak nog tenminste 6 maanden aanhoudt. De kans op introductie in Nederland blijft erg klein, maar niet helemaal uitgesloten.

Ziekteverschijnselen

Het ebolavirus wordt alleen overgedragen via direct contact met besmettelijke patiënten of dieren of hun lichaamsvloeistoffen. Hoewel patiënten als besmettelijk worden beschouwd vanaf het moment dat zij ziek zijn, is de besmettelijkheid het hoogst in de laatste stadia van de ziekte, wanneer er ook bloedingen optreden. Het ebolavirus veroorzaakt: hoge koorts, hoofdpijn, spierpijnen, braken, diarree en bloedingen in het lichaam. Deze ziekteverschijnselen treden tussen 2 en 21 dagen (met een gemiddelde van 7 dagen) op na besmetting met het ebolavirus.
De LCI richtlijn biedt achtergrondinformatie over het klinisch beeld en de meldingsplicht (Meldingsplichtige ziekte groep A, bij vermoeden melden aan GGD)

Advies persoonlijke beschermingsmaatregelen

Indien een patiënt zich onaangekondigd meldt bij de huisarts, wordt geadviseerd de patiënt apart te zetten en de patiënt te voorzien van een chirurgisch mondmasker. De huisarts wordt geadviseerd fysiek contact met de patiënt te vermijden en indien dit onvermijdelijk is, zich te beschermen met in zijn/haar praktijk beschikbare persoonlijke beschermingsmaatregelen (ten minste handschoenen, (afsluitende) bril en mond-neus masker). Deze benadering sluit aan bij het lage risico op transmissie door een ebolapatiënt die nog ambulant is en bij de beschikbare persoonlijke beschermingsmaatregelen in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten

Reisadviezen

Voor de landen Guinee en Liberia geldt op dit moment een negatief reisadvies. Reizigers kunnen actuele informatie vinden via www.lcr.nl en de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over reisadviezen.

Reizigers, die toch naar de aangedane gebieden reizen, wordt geadviseerd om zich telefonisch te melden bij hun huisarts indien zich binnen 21 dagen na terugkomst uit een land waar ebola voorkomt, toch klachten van koorts, hoofdpijn, spierpijn, diarree, braken of bloedingen voordoen.

Meer informatie?

RIVM

Publieksinformatie over Ebola staat op Thuisarts.nl.