U bent hier

Toelichting Samenwerkingsrichtlijnen

Op het gebied van samenwerking is NHG actief in de ontwikkeling van richtlijnen en producten om samenwerking tussen huisartsen en andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg te bevorderen.

Samen met wetenschappelijke partnerorganisaties en beroepsorganisaties uit het veld, zowel uit eerste als tweede lijn, worden richtlijnen en producten rond verschillende thema’s ontwikkeld. Op dit moment zijn 2 soorten samenwerkingsrichtlijnen beschikbaar:Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken (LESA’s) en Landelijke Transmurale Afspraken (LTA’s).

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak

Een LESA is een samenwerkingsdocument dat dient als uitgangspunt voor het realiseren van werkafspraken in de regio tussen huisartsen en een andere beroepsgroep uit de eerste lijn. Daarbij sluit een LESA zoveel mogelijk aan op bestaande richtlijnen van de beroepsgroepen, voor huisartsen de NHG-standaarden. Een LESA geeft indicaties voor verwijzing, terugverwijzing, informatieuitwisseling, gedeelde zorg en suggesties om deze in de regio te nader uit te werken.

Doel

De aanbevelingen en aandachtspunten uit de LESA kunnen worden aangepast aan de lokale situatie en behoeften om op deze manier bij te dragen aan een herkenbaar, eenduidig beleid en continuiteit in de zorg. In een LESA wordt de inhoud van de richtlijnen van beide beroepsgroepen slechts kort weergegeven, voor de volledige richtlijn verwijst de LESA naar de onderliggende richtlijnen.

Door wie

Een LESA wordt ontwikkeld door een werkgroep van deskundige vertegenwoordigers namens het NHG en de desbetreffende andere eerstelijns beroepsgroep. Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren geven leden van beide verenigingen commentaar. Ook vindt bij beide verenigingen bestuurlijke goedkeuring plaats.

Publicatie

Elke LESA wordt gepubliceerd in Huisarts en Wetenschap, het tijdschrift van de andere eerstelijns beroepsgroep en op de websites van het NHG en de andere beroepsgroep. Op deze manier wil het NHG de LESA’s breed toegankelijk maken. Een overzicht van de beschikbare LESA’s vindt u bij overzicht samenwerkingsrichtlijnen.

Landelijke Transmurale Afspraak

In een LTA worden richtlijnen voor de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten gegeven die als uitgangspunt voor regionale transmurale werkafspraken kunnen dienen. LTA’s bespreken de raakvlakken tussen eerste- en tweedelijnszorg en sluiten aan bij NHG-Standaarden en de richtlijnen van medisch specialisten over een onderwerp. Een LTA geeft aan over welke aspecten van de diagnostiek en behandeling overeenstemming bestaat en eventueel komt aan de orde over welke punten nog verschil van inzicht is. In een LTA worden indicaties gegeven voor verwijzing, terugverwijzing, informatieuitwisseling en gedeelde zorg.

Doel

De aanbevelingen en aandachtspunten uit de LTA kunnen worden gebruikt om lokaal samenwerkingsafspraken te maken en zo bij te dragen aan een herkenbaar, eenduidig beleid en continuiteit in de zorg. Ook wordt op deze manier de implementatie van zowel de NHG-Standaard als richtlijn van de medisch specilaisten bevorderd. In een LTA wordt de inhoud van de richtlijnen van beide beroepsgroepen slechts kort weergegeven, voor de volledige richtlijn verwijst de LTA naar de onderliggende richtlijnen.

Door wie

Een LTA wordt ontwikkeld door een werkgroep met deskundige vertegenwoordigers namens het NHG en de betreffende vereniging van medisch specialisten. Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren is er een bestuurlijk traject bij beide verenigingen en wordt leden van beide verenigingen gevraagd commentaar te leveren en de LTA te autoriseren.

Publicatie

Een LTA wordt gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap en op de website van het NHG en de andere beroepsgroep. Het NHG wil zo de LTA’s naast de NHG-Standaarden breed toegankelijk maken. Een overzicht van de beschikbare LTA’s vindt bij het overzicht samenwerkingsrichtlijnen.

Achtergrondartikelen: 

Contact

Indien u inhoudelijke vragen of opmerkingen heeft over Samenwerkingsrichtlijnen kunt u contact opnemen met het NHG-Kenniscentrum via e-mail: kenniscentrum@nhg.org