U bent hier

Supervisie

Een leermethode waarmee men op basis van de eigen ervaringen meer inzicht kan krijgen in het persoonlijk functioneren. Niet de patiënt of het probleem staat centraal, maar de manier waarop de huisarts daarmee omgaat.

Thema´s zijn bijvoorbeeld omgaan met lastige situaties met collega's of patiënten, omgaan met grenzen, energiek blijven in het werk. Supervisie is niet alleen bedoeld voor huisartsen die in de problemen zitten, ook al zijn die uiteraard welkom. Het gaat vooral om het nog eens stilstaan bij van de manier waarop men het werk doet : om het opfrissen van het persoonlijke professionele functioneren.

In supervisie bepaalt de supervisant zijn eigen leerdoelen. De supervisor helpt de supervisant stil te staan bij de eigen gevoelens, gedragingen, behoeften, normen en waarden. Daardoor vindt de supervisant zijn eigen antwoorden op vragen. De voornemens die naar aanleiding van een supervisiebijeenkomst gemaakt worden in praktijk gebracht en in een volgende bijeenkomst weer besproken. De supervisiemethode gaat uit van het zelf sturen door de supervisant. De supervisant maakt verslag van de bijeenkomst en bereidt de volgende schriftelijk voor.

Bij de start van supervisie worden afspraken gemaakt over het aantal bijeenkomsten: eenmaal per twee weken een uur wanneer men individuele supervisie doet en twee uur wanneer men kiest voor deelname aan een groepje.