U bent hier

Gegevensuitwisseling huisarts – ambulancedienst – afdeling Spoedeisende Hulp, versie 3

In 2014 is versie 3 van de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling SEH, kortweg richtlijn uitwisseling bij spoedeisende hulp, afgerond en vastgesteld.

Wat is nieuw?

In versie 3 is de gegevensuitwisseling vanuit de huisartsenpost nader uitgewerkt en beschreven. 

Totstandkoming van de richtlijn

Deze versie van de richtlijn is opgesteld door NHG, NVZ, NVSHA, Ambulancezorg Nederland, NedHIS, InEen in samenwerking met Nictiz. Het inhoudelijk beheer van de richtlijn berust bij het NHG.

Inhoud van de richtlijn

De richtlijn beschrijft vanuit een zorginhoudelijk en professioneel perspectief

  • welke medische gegevens in spoedeisende situaties moeten worden uitgewisseld, dan wel geraadpleegd kunnen worden,
  • hoe de uitwisselingsprocessen lopen, mn. het opvragen, raadplegen en het informeren en terugkoppelen,
  • een en ander wordt toegelicht aan de hand van diverse scenario’s,
  • de richtlijn gaat nadrukkelijk niet in op alle benodigde technische voorwaarden, maar biedt wel de basis om deze te ontwikkelen.

Verkrijgbaarheid

U kunt de Richtlijn uitwisseling bij spoedeisende hulp hier downloaden.

Contact

dhr. T.R. van Althuis, sectie automatisering NHG.

Meer informatie

Aanvullende informatie kunt u vinden op Nictiz.nl.