U bent hier

Prodigmo in een HIS

Registratie van patiëntgegevens hoort thuis in het medische dossier, opgeslagen in het HIS. Het NHG hecht daarom veel waarde aan de integratie van Prodigmo in de HIS’en.

Bovendien kunnen dan gegevens die eerder zijn vastgelegd in het HIS, zoals diagnoses of meetwaarden, in de protocollen worden gebruikt. En andersom kunnen gegevens die in de protocollen zijn vastgelegd weer in andere delen van het HIS worden gebruikt.

Koppeling ook mogelijk

Naast het inbouwen van een module is een andere mogelijkheid de koppeling van een zelfstandige module aan het HIS. Dat moet dan wel zodanig gebeuren dat de gegevens die via het protocol worden verzameld in het HIS terecht komen, en omgekeerd. Anders zou de ongewenste situatie ontstaan dat gegevens op verschillende plaatsen of dubbel worden geregistreerd. Een stand-alone, waarbij de gegevens niet naar het HIS gaan, is daarom geen goed alternatief.

Meer profijt

Met een monitoringsprotocol geïntegreerd in het HIS kan de huisarts (en praktijkondersteuner) op een gestandaardiseerde manier gegevens vastleggen over de aandoening van de patiënt en de behandeling. Daaruit kunnen vervolgens allerlei overzichten worden samengesteld zodat de huisarts inzicht krijgt in de toestand van de patiënt en het behandelproces. Bovendien kan de huisarts ook overzichten krijgen van meerdere patiënten, bijvoorbeeld alle diabetespatiënten in zijn praktijk. Zo haalt de huisarts meer profijt uit het vele werk dat gaat zitten in het verzamelen en vastleggen van al die gegevens.

Drie externe deskundigen, allen huisarts, zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de eerste protocollen en het generieke model: Wim de Gauw, Herman Levelink en Eugen Zuiderwijk.