U bent hier

NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen

De NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen bevat codes voor laboratoriumbepalingen, andere diagnostische bepalingen en ook procedurele bepalingen. De tabel is bedoeld voor het vastleggen van laboratoriumonderzoek, lichamelijk onderzoek, anamnese en hulponderzoeken als beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoek.

De eerste versie van de tabel is als uitbreiding op de labcodetabel (versie 9) verschenen in mei 2004. De meest actuele versie van de tabel is versie 34, van juni 2020. De coderingen van laboratoriumbepalingen (voorheen labcodetabel) zijn in deze tabel opgenomen.

Het veld van diagnostische bepalingen is een omvangrijk gebied. Voor de laboratoriumbepalingen geldt dat vrijwel alle in Nederland gangbare bepalingen aanwezig zijn. Voor de overige diagnostische bepalingen is steeds meer beschikbaar. Het meest uitgewerkt is het coderen van ‘bepalingen’ rond programmatische zorg (bv. astma, COPD, diabetes, CVRM, ouderenzorg), gangbare beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoeken, huidtesten en (anamnestische) vragenlijsten. De tabel wordt beheerd door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit laboratoria, huisartsen en wetenschappelijk medewerkers van het NHG.

Versie 32 (januari 2020) / versie 33 (maart 2020) / versie 34 (juni 2020)

In de versie 32 is een aantal laboratoriumbepalingen toegevoegd naar aanleiding van vragen vanuit de praktijk, alsmede een aantal diagnostische bepalingen, o.a. rond ADHD en de pneumokokkenvaccinatie. Tussentijds is versie 33 uitgebracht, in verband met de grote Corona /SARS-CoV-2 virus uitbraak, waarin een drietal bepalingen is toegevoegd rond dit virus. In juni 2020 is opnieuw een tussentijdse update uitgebracht, nu met serologische bepalingen rond het Coronavirus.

De volledige documentatie over wat er nieuw is en wat gewijzigd, is beschikbaar via de downloadpagina.

Verkrijgbaarheid

  • Het is de bedoeling dat de tabel meegeleverd wordt in het HIS, zodat de huisarts hier binnen zijn systeem gebruik van kan maken.
  • De tabel is ook met onze online viewer te raadplegen. Deze is voorzien van versie 34 van de NHG-Tabel diagnostische bepalingen.

Contact

Voor verdere informatie over de tabel en suggesties over verdere aanvullingen kunt u contact opnemen met:

Henk Westerhof: h.westerhof@nhg.org of
Erica Bastiaanssen: e.bastiaanssen@nhg.org

Programma Informatisering Huisartsenzorg, cluster Praktijk, Kwaliteit en Innovatie NHG