U bent hier

NHG-Tabel Bepalingenclusters

Een stap in de richting van gebruiksvriendelijke, gestandaardiseerde vastlegging van gegevens rondom chronische aandoeningen zijn vaste invullijstjes.

Met deze lijstjes kan een huisarts of praktijkondersteuner bepalingen voor een bepaald doel vastleggen in het HIS. Denk bijvoorbeeld aan alles uit het onderzoek bij de jaarcontrole van de diabetes patiënt, die geen insuline gebruikt of een anamnestische vragenlijst. De structuur van Prodigmo, namelijk een lijst in een boomstructuur met vrije navigatiemogelijkheden, is hierbij vaak een stap te ver. Er is vraag naar 'platte' lijstjes met bepalingen. Hiervoor is een aparte tabel ontwikkeld.

Een bepalingencluster in de tabel bevat een set van laboratorium- en/of diagnostische bepalingen. Ieder cluster is gekoppeld aan één of meerdere ICPC-codes. Zo kan vanuit een HIS gezocht worden op relevante clusters, uitgaande van de gekozen ICPC-code. In de naam van het cluster is de indicatie opgenomen (bijvoorbeeld Diabetes). Bij een cluster is een toelichting opgenomen en ook een beschrijving welke wijzigingen zijn toegepast in afgelopen versies.

Inhoud bepalingenclusters

In eerste instantie zijn lijstjes ontwikkeld voor chronische aandoeningen zoals astma, COPD en diabetes, waarbij de lijstjes afgeleid zijn van uit de protocollen van Prodigmo. In vervolgversies zijn er ook clusters opgenomen voor andere aandoeningen zoals hartfalen en CVRM. Ook voor enkele vaste anamnestische vragenlijsten, zoals de FiveShot vragenlijst over alcoholgebruik en de ACT en CCQ-vragenlijsten naar klachten rondom astma en COPD zijn in clusters opgenomen in de tabel. Verder zijn er clusters voor de bepalingen, die nodig om de indicatoren te berekenen zoals deze door NHG zijn vastgesteld voor de huisartsenzorg en afgestemd met InEen.

Versie 16, februari 2021

Er is een nieuw cluster bij gekomen voor de gegevens voor de indicatoren rondom hartfalen. Verder is de term exacerbatie vervangen door longaanval in de namen en toelichting van de clusters rondom COPD en astma. De clusters rondom astma zijn aangepast aan de hand van de nieuwe versie van de NHG-Standard Astma bij volwassenen. Zo zijn bij de spirometrie nieuwe bepalingen rondom reversibiliteit en variabiliteit opgenomen. Bij ouderenzorg is de vervallen bepaling rondom de CIZ-indicatie weggehaald.

Verkrijgbaarheid

De bepalingenclusters worden in tabelvorm uitgeleverd aan de HIS-leveranciers onder de licentievoorwaarden van de NHG-Tabellen.

De inhoud van de clusters kunt u bekijken via de online Bepalingenviewer.

Contact

Indien u inhoudelijke vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met:

Erica Bastiaanssen, e.bastiaanssen@nhg.org
Programma Informatisering Huisartsenzorg