U bent hier

NHG-Tabel Bepalingenclusters

Een stap in de richting van gebruiksvriendelijke, gestandaardiseerde vastlegging van gegevens rondom chronische aandoeningen zijn vaste invullijstjes.

Met deze lijstjes kan een huisarts of praktijkondersteuner bepalingen voor een bepaald doel vastleggen in het HIS. Denk bijvoorbeeld aan alles uit het onderzoek bij de jaarcontrole van de diabetes patiënt, die geen insuline gebruikt of een anamnestische vragenlijst. De structuur van Prodigmo, namelijk een lijst in een boomstructuur met vrije navigatiemogelijkheden, is hierbij vaak een stap te ver. Er is vraag naar 'platte' lijstjes met bepalingen. Hiervoor is een aparte tabel ontwikkeld.

Een bepalingencluster in de tabel bevat een set van laboratorium- en/of diagnostische bepalingen. Ieder cluster is gekoppeld aan één of meerdere ICPC-codes. Zo kan vanuit een HIS gezocht worden op relevante clusters, uitgaande van de gekozen ICPC-code. In de naam van het cluster is de indicatie opgenomen (bijvoorbeeld Diabetes). Bij een cluster is een toelichting opgenomen en ook een beschrijving welke wijzigingen zijn toegepast in afgelopen versies.

Inhoud bepalingenclusters

In eerste instantie zijn lijstjes ontwikkeld voor chronische aandoeningen zoals astma, COPD en diabetes, waarbij de lijstjes afgeleid zijn van uit de protocollen van Prodigmo. In vervolgversies zijn er ook clusters opgenomen voor andere aandoeningen zoals hartfalen en CVRM. Ook voor enkele vaste anamnestische vragenlijsten, zoals de FiveShot vragenlijst over alcoholgebruik en de ACT en CCQ-vragenlijsten naar klachten rondom astma en COPD zijn in clusters opgenomen in de tabel. Verder zijn er clusters voor de bepalingen, die nodig om de indicatoren te berekenen zoals deze door NHG zijn vastgesteld voor de huisartsenzorg en afgestemd met InEen.

Versie 15, februari 2020

De clusters rondom CVRM zijn aangepast aan de hand van de nieuwe standaard. Er is een nieuw cluster bijgekomen over Mijn Positieve Gezondheid. De indicatorenset en daarmee het cluster voor CVRM bij patiënten met een mogelijk verhoogd risico is vervallen. Bij de clusters voor ouderenzorg is de ICPC A49 vervangen door de specifieke subcode voor ouderenzorg A49.01. De clusters voor Diabetes zijn bekeken aan de hand van de nieuwe standaard: de toelichting is daarop aangepast en de bepalingen rondom retinopathie zijn vervangen door de nieuwe varianten. Ook de overige clusters zijn doorgenomen en foutjes in de toelichting zijn hersteld en de eGFR volgens MDRD formule is nu uit alle clusters weggehaald. Clusters voor visus is uitgebreid met bepalingen voor Amslerkaart en gezichtsveld en het cluster voor gehoor met Fletcher-indices.

Verkrijgbaarheid

De bepalingenclusters worden in tabelvorm uitgeleverd aan de HIS-leveranciers onder de licentievoorwaarden van de NHG-Tabellen.

De inhoud van de clusters kunt u bekijken via de online labcodeviewer.

Contact

Indien u inhoudelijke vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met:

Erica Bastiaanssen
Sectie automatisering
e.bastiaanssen@nhg.org