U bent hier

NHG-PraktijkWijzer Informatiebeveiliging voor de Huisartspraktijk

De NHG-PraktijkWijzer voor informatiebeveiliging (IB) stelt u in staat om de risico’s die het beheer en de verwerking van patiëntengegevens in uw huisartsenpraktijk met zich meebrengt, in kaart te brengen.

Versie december 2009

U krijgt hulpmiddelen aangereikt om binnen de landelijke normen de informatiebeveiliging voor uw praktijk systematisch aan te pakken. Informatiebeveiliging uitvoeren in de huisartspraktijk bestaat uit het doorlopen van een kwaliteitscirkel.

De praktijkwijzer bestaat uit een boekje met de aanpak van informatiebeveiliging in de huisartspraktijk en online hulpmiddelen (voorbeelddocumenten, scans voor privacy, beschikbaarheid en integriteit, etc.).

Doel is patiëntveiligheid

Het doel van informatiebeveiliging is patiëntveiligheid. Informatieverwerking brengt risico’s met zich mee voor de patiënt. Het verlenen van zorg aan de hand van foute of onvolledige informatie bedreigt de patiëntveiligheid.

Daarnaast gaat informatiebeveiliging om naleving van de wetten. Van toepassing zijn onder meer de WGBO, de Wet BIG, de WBP, de Wet BSN-zorg. Van toepassing wordt naar verwachting de Wet op het EPD.

NHG geeft invulling aan de NEN7510

De NEN7510, Nederlandse Norm voor informatiebeveiliging in de zorg, beschrijft het kader van waaruit informatiebeveiliging in de zorg moet worden ingevoerd. Welk maatregelen van toepassing zijn verschilt per situatie en hangt af van de specifieke bedreigingen en risico’s. Het NHG geeft de aanzet voor de huisartspraktijk.

Een werkgroep met huisartsen en ondersteuners heeft bedreigingen rond informatiebeveiliging in de huisartspraktijk geïnventariseerd, de benodigde maatregelen uit de NEN7510 geselecteerd en de gewenste hulpmiddelen voor implementatie verzameld.

Verkrijgbaarheid

Dit product wordt in het najaar van 2017 in overeenstemming gebracht met nieuwe Normen en wetten en met ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging, en is vanaf begin 2018 weer verkrijgbaar in de webshop.

Contact

Indien u inhoudelijke vragen over dit product heeft, kunt u contact opnemen met:

Carinke Buiting, arts NHG-sectie automatisering