U bent hier

NHG-LHV-Standpunt. Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening (juni 2011)

Met dit Standpunt geven LHV en NHG hun visie op de verschillende functies in de huisartsenvoor-ziening. Het biedt helderheid over de gewenste opleiding van de praktijkverpleegkundige en er wordt een standpunt ingenomen ten aanzien van de relatief nieuwe functies van verpleegkundig specialist en physician assistant. Het geeft verder een onderbouwing voor de samenstelling van het kernteam bestaande uit huis(artsen), generalistische HBO-praktijkverpleegkundige(n) en praktijkassistente(n) voor de opvang van de zorgvraag.