U bent hier

NHG-LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) - Gegevensbeheer en gegevensuitwisseling (april 2010)

Het is in het belang van de patiënt dat het dossier op orde is en beschikbaar voor de reguliere zorgverlening, de diensten en de spoedeisende hulp, en de ketenzorg. Door goede dossiervorming kan de huisarts zorgen voor de juiste informatie op de juiste tijd en plaats, en op de juiste wijze. Dit Standpunt geeft de visie weer van NHG en LHV op de rol en functie van de huisarts bij het beheren (= verzamelen en bewerken) van gegevens en bij het uitwisselen daarvan met andere zorgverleners.