U bent hier

Loopbaanscreening

Loopbaanscreening is een vorm van begeleiding die gericht is op huisartsen die vragen hebben over de satisfactie die zij in het werk ervaren. Wanneer er vragen zijn over het omgaan met werkdruk, het voorkomen van werkstress of het wijzigen van de koers in de loopbaan is een loopbaanscreening aan te bevelen.

Deze loopbaanscreening omvat drie gesprekken met een speciaal daartoe opgeleide adviseur. Aan de hand van vragenlijsten en interviewvragen analyseert de huisarts samen met de begeleider hoe tevreden deze is over de werksituatie en welke factoren in die (on)tevredenheid een rol spelen. De begeleiding wordt afgerond met een advies met betrekking tot vervolgmogelijkheden; een preventieplan voor burnout, burnoutbegeleiding, reïntegratiebegeleiding, supervisie, coaching of enige andere vorm van begeleiding. Voor het geven van loopbaanbegeleiding is een aantal supervisoren specifiek opgeleid.

Praktische informatie

  • Een deel van de begeleiders is huisarts, een ander deel heeft een gedragswetenschappelijke opleiding. Allen hebben een individuele begeleidersopleiding gevolgd en zijn geregistreerd als NHG erkend supervisor. Die registratie garandeert dat zij deskundig zijn in het geven van supervisie, maar tevens dat zij goed bekend zijn met de dagelijkse gang van zaken in de huisartspraktijk en met de uitdagingen en de knelpunten van het huisartsenvak. De supervisoren die intervisiebegeleiding, coaching of loopbaanbegeleiding verzorgen hebben zich op die gebieden specifiek geschoold bij het NHG.
  • In een kennismakingsgesprek kunt u samen met de begeleider de aard, inhoud en duur van de begeleiding afspreken.

Kosten

  • De kosten zijn afhankelijk van de supervisor, maar in de regel wordt voor een uur individuele begeleiding € 100,- per uur berekend. Voor een groepssupervisie of begeleide intervisie € 45,- tot € 70,- per persoon per bijeenkomst (Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar). Supervisie is een geaccrediteerde vorm van nascholing. Er wordt één punt per supervisie-uur toegekend.

Meer informatie

  • Meer informatie over deze vormen van begeleiding en ondersteuning kunt u aanvragen telefonisch, per post of e-mail: scholing@nhg.org. U kunt ook rechtstreeks een begeleider benaderen van de lijst van supervisoren
  • Folder 'Loopbaanscreening'