U bent hier

LESA Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis

Het NHG en KNMP beogen met deze LESA overeenstemming te bereiken over de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen huisarts en apotheker bij de medicatieoverdracht na ontslag uit het ziekenhuis, de samenwerking te verbeteren en zo te komen tot optimale zorg voor de patiënt.

Kernpunten

  • Uit onderzoek blijkt dat zowel opname in het ziekenhuis als ontslag na ziekenhuisopname risicovolle momenten zijn voor de veiligheid van de patiënt. De reden is een vaak gebrekkige overdracht van medicatiegegevens. Deze LESA beperkt zich tot afspraken na ontslag uit het ziekenhuis.
  • Na het inventariseren van de risicovolle momenten na ontslag uit het ziekenhuis, is het mogelijk werkafspraken te maken tussen huisarts en apotheker. Dat maakt de kans op fouten bij de medicatieoverdracht zo klein mogelijk.
  • De LESA vormt de aanzet voor het invoeren van de Concept Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens, opgesteld door de organisaties in de zorg, op initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het ministerie van VWS. Kernpunt van deze richtlijn is dat er altijd een actueel medicatiedossier beschikbaar is.
  • De patiënt ontvangt een actueel medicatieoverzicht.