U bent hier

LESA Enuresis nocturna

Het doel van deze LESA is richtlijnen voor samenwerking te geven bij het verlenen van zorg aan kinderen met enuresis nocturna en hun ouders. De LESA houdt daarbij rekening met de verschillen tussen deze beroepsgroepen in taken en verantwoordelijkheden.

Kernpunten

  • De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Enuresis nocturna is het resultaat van een landelijk overleg van huisartsen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen over samenwerking op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling van kinderen met enuresis nocturna.
  • Deze LESA geeft richtlijnen die een overleg op regionaal of lokaal niveau kunnen structureren en is tegelijkertijd een uitnodiging voor huisartsen en het Jeugdgezondheidszorg (JGZ-)team om samen regionaal werkafspraken te maken.
  • Een adequate aanpak van enuresis nocturna vraagt om eenduidige heldere informatie aan kinderen en hun ouders, kennis van de sociale kaart en coördinatie van zorg.
  • Diagnostiek en behandeling van enuresis nocturna door huisarts en jeugdarts komen grotendeels overeen.
  • Om de continuïteit en kwaliteit van de zorg rondom enuresis nocturna te waarborgen, zijn afspraken op regionaal niveau nodig, mede vanwege de regionale verschillen in behandelmogelijkheden en betrokken zorgverleners.