U bent hier

Intervisie

Een begeleidingsvorm waarin de deelnemers op systematische wijze een inbreng van een van hen bespreken. Zij wisselen ervaringen uit en helpen de inbrenger een antwoord te zoeken op diens vraag of probleem.

Net als in supervisie wordt ook bij intervisie gebruik gemaakt van de leercirkel: na de analyse van een vraag of probleem ontstaat een beeld van de oorzaken en gevolgen ervan. De inbrenger kiest daarna voor gedragsalternatieven en probeert die uit in de praktijk. In de volgende bijeenkomst wordt op de ervaring daarmee teruggekomen.

Intervisie is effectief wanneer de deelnemers geleerd hebben te werken met de intervisie methodiek. Meestal zijn vier tot zes startbijeenkomsten onder begeleiding van een supervisor nodig om de intervisie goed te laten verlopen.