U bent hier

Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg (december 2006)

Omdat de huisarts een gidsfunctie vervult voor de patiënt en een spilfunctie in de gezondheidszorg, krijgt hij meer en meer een regierol in het farmacotherapiebeleid toebedeeld. De huisarts speelt, mede op grond van het beheer van het patiëntendossier, een centrale rol bij een verantwoorde medicamenteuze behandeling van de patiënt. Het Standpunt ‘Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg’ is gericht op het optimaliseren van het farmacotherapiebeleid en geeft antwoord op de vraag hoe we dat kunnen realiseren.