U bent hier

Autorisatiecommissie (AC)

De AC beoordeelt de wetenschappelijke onderbouwing en de uitvoerbaarheid van het beleid zoals wordt voorgesteld in een conceptrichtlijn.

Een richtlijn geeft aanbevelingen voor de praktijk, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. De AC autoriseert de volgende richtlijnen:

NHG-Standaarden, Landelijke Transmurale Afspraken, Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken, Farmacotherapeutisch Rapporten en multidisciplinaire richtlijnen.

De AC bestaat uit 7 leden, te weten:

  • Op voordracht van het NHG-Bestuur: een lid van de Verenigingsraad van het NHG, twee huisartsen
  • Op voordracht van het IOH: drie hoogleraren Huisartsgeneeskunde
  • Op voordracht van het LHV-Bestuur: een huisarts

Contactpersoon: Corlien de Vries.