U bent hier

Algemene zoekverantwoording NHG-Standaarden

De NHG-richtlijnen zijn, voorzover mogelijk, gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek.

Relevante artikelen worden gezocht door het verrichten van zoekacties in de Cochrane Library, Clinical Evidence, Embase en PubMed (Medline). Deze laatste worden, waar geïndiceerd, verricht met gebruikmaking van (methodologische) filters voor systematische reviews, diagnostiek, etiologie, therapie en prognostische studies. Ook worden artikelen geëxtraheerd uit literatuurreferenties van al bekende artikelen.

Daarnaast worden andere richtlijnen geraadpleegd. Hiervoor wordt gezocht in de database van het US National Guideline Clearinghouse en vindt een standaardconsultatie plaats van de websites van een aantal belangrijke richtlijnorganisaties (NICE, SIGN, etc.).

Tevens wordt op internet gezocht naar elektronisch beschikbare of in druk verschenen richtlijnen van andere nationale en internationale medische instanties.

De gevonden artikelen worden voorgeselecteerd op relevantie voor de vraagstelling (met name aansluiting bij de eerstelijnsgeneeskunde).

Tenslotte worden de artikelen beoordeeld op kwaliteit van het onderzoek en niveau van bewijskracht. De geselecteerde artikelen dienen als onderbouwing van de gepresenteerde conclusies en aanbevelingen.

Lian Hielkema, informatiespecialist NHG