U bent hier

NHG-Behandelrichtlijnen

Het is medisch en maatschappelijk gezien belangrijk dat huisartsen geneesmiddelen adequaat voorschrijven. Onder- en overbehandelingen zijn ongewenst. Het NHG heeft daarom diverse richtlijnen ontwikkeld waarop de huisarts zijn beleid kan baseren.

Naast de NHG-Standaarden over grote onderwerpen heeft het NHG Behandelrichtlijnen (voorheen Farmacotherapeutische Richtlijnen – FTR'en) ontwikkeld over kleinere aandoeningen. Deze gaan over alledaagse en minder alledaagse aandoeningen, zoals brandwonden, wratten en dermatitis perioralis. Behandelrichtlijnen bevatten ook niet-medicamenteuze adviezen en bestaan uit korte aanbevelingen, gefocust op het beleid. De belangrijkste aanbevelingen zijn onderbouwd in eindnoten. In de loop van 2016 en 2017 zullen de FTR'en vervangen worden door NHG-Behandelrichtlijnen.
Het beleid uit de verschillende soorten NHG-Richtlijnen is samengevoegd in de NHG-uitgave Farmacotherapie voor de huisarts, ook wel het NHG-Formularium genoemd. Dit is een belangrijk instrument bij het voorschrijven van medicijnen. Het NHG-Formularium is geïntegreerd in het digitale huisartsinformatiesysteem (HIS) en bevordert daardoor het voorschrijven volgens de NHG-Richtlijnen. Informatie uit NHG-Behandelrichtlijnen vindt u ook terug op Thuisarts.nl.

Overzicht NHG-Behandelrichtlijnen