U bent hier

GPinfo.nl

Op 22 september 2020 lanceert het NHG www.GPinfo.nl, een Engelstalige versie van Thuisarts.nl. Het is een experiment (pilot), waarin circa 35 medische en niet-medische onderwerpen worden aangeboden in het Engels.

Vanuit de NHG-leden kwam regelmatig de vraag of Thuisarts.nl vertaald kon worden. Huisartsen die tijdens hun consulten gebruik maken van Thuisarts.nl misten die publieksinformatie bij zorg aan niet-Nederlandstalige patiënten. Met de lancering van GPinfo.nl, als pilot, wordt hierop ingesprongen.

GPinfo.nl is in eerste instantie gericht op buitenlanders die in Nederland wonen, werken of studeren (hierna: internationals). Uit onderzoek blijkt dat zij behoefte hebben aan informatie over gezondheid en ziekte in de context van het Nederlandse systeem.

 

Doel van GPinfo.nl-pilot

Het doel van GPinfo.nl is kennis en ervaring opdoen over de impact van het meertalig aanbieden van Thuisarts.nl. Hiervoor zijn 35 medische en niet-medische onderwerpen vertaald in het Engels en op GPinfo.nl gepubliceerd
De komende maanden onderzoeken we het gebruik en de meerwaarde voor patiënt en zorgaanbieder. Ook brengen we in kaart wat dit qua processen en capaciteit vraagt van de Thuisarts-redactie bij het NHG.
De pilot loopt t/m december 2020. Het NHG voert deze pilot uit in nauwe samenwerking met ‘Healthcare for internationals’ (www.H4i.nl).

GPinfo.nl gebruiken

Hoe meer internationals gebruik maken van GPinfo.nl, hoe meer we leren over de toegevoegde waarde. Dit is hoe u kunt meehelpen:

  • Door uw Engelstalige patiënten te wijzen op het bestaan van GPinfo.nl. Bijvoorbeeld via uw website, het portaal van de praktijk, bij het maken van een afspraak of een poster in de wachtkamer. De GPinfo.nl-toolkit bevat logo’s, posters en voorbeeldteksten die u kunt gebruiken. 
  • U kunt ook gratis “GPinfo.nl receptenblokken” bestellen om makkelijk informatierecepten mee te kunnen geven aan uw Engelstalige patiënten. Stuur daarvoor een email naar GPinfo@nhg.org en vermeld uw naam, naam contactpersoon, adres en telefoonnummer. We versturen er standaard 20; heeft u er meer of minder nodig dan graag vermelden. U ontvangt dan ook in november een online evaluatievragenlijst (op vrijwillige basis in te vullen door de betrokken huisarts(en)).
  • Door waar dat mogelijk en zinvol is tijdens het (online) consult met een international gebruik te maken van GPinfo.nl en/of de patiënt hiernaar te verwijzen voor latere raadpleging (bv via een link naar GPinfo.nl in een e-consult)
  • Door mee te doen aan de evaluatie onder huisartsen. In november sturen we een online vragenlijst uit om te onderzoeken wat GPinfo.nl voor huisartsen heeft betekend. Geef u op via GPinfo@nhg.org.
  • Door opmerkingen of vragen over de website aan ons door te geven via GPinfo@nhg.org.

Met de ervaringen in uw praktijk én daarnaast onderzoek (surfgedrag / online survey / interviews met internationals over hun ervaring met GPinfo.nl), kan de meerwaarde van een breed meertalig Thuisarts.nl onderbouwd worden.