U bent hier

Standpunten

NHG-Standpunt Farmacogenetica

23 januari, 2020
Farmacogenetica onderzoekt de relatie tussen variaties in het DNA en de effecten van geneesmiddelen. Het doel van farmacogenetisch onderzoek is om op basis van DNA-variaties te verklaren waarom een...

NHG-Standpunt Cannabis

1 juni, 2018
Het NHG beveelt het voorschrijven van cannabis in het algemeen niet aan, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor pijnreductie of verbetering van kwaliteit van leven.

NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie

23 januari, 2018
Het NHG adviseert om terughoudend om te gaan met het herhalen van gespecialiseerde ggz-medicatie. De huisarts is niet verplicht om recepten vanuit de gespecialiseerde ggz te herhalen. Huisartsen die...

Aanbevelingen voor het offlabel voorschrijven van geneesmiddelen

10 januari, 2018
Het NHG adviseert om terughoudend om te gaan met het offlabel voorschrijven van geneesmiddelen als die niet in de NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen worden geadviseerd. Offlabel voorschrijven...

NHG-Standpunt Dragerschapsscreening

1 maart, 2017
De snelle ontwikkelingen van de genetische diagnostiek, in het bijzonder de next-generation-sequencing, maken het sinds kort relatief eenvoudig mensen te onderzoeken op dragerschap van een groot...

NHG-Standpunt Anticoagulantia: cumarinederivaten en DOAC’s voortaan gelijkwaardig

31 augustus, 2016
Het NHG heeft een literatuursearch gedaan naar de effecten en bijwerkingen van DOAC’s in vergelijking met cumarinederivaten bij patiënten met atriumfibrilleren en bij patiënten met diepe veneuze...

NHG-Standpunt Medicamenteuze overtijdbehandeling

3 maart, 2016
Dit NHG-Standpunt bediscussieert een veilige medicamenteuze OTB door de huisarts, waarbij het gaat om een inhoudelijke plaatsbepaling.

NHG-Standpunt Linaclotide

28 september, 2015
Linaclotide is een nieuw tweedelijnsgeneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van volwassenen met matig tot ernstige prikkelbaredarmsyndroom met obstipatie.

NHG-Werkwijze keuze geneesmiddelen

23 september, 2015
Met de NHG-werkwijze keuze geneesmiddelen komen we in geval van gelijkwaardige geneesmiddelen tot een transparante geneesmiddelkeuze.

NHG-Standpunt Diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie

2 september, 2014
Sinds enkele jaren is er bij het publiek een groeiende belangstelling voor vitamine B12 en de gevolgen van een mogelijk tekort daaraan. In de spreekkamer van de huisarts neemt het aantal vragen over...