U bent hier

Het PreventieConsult

Cluster: 
K. Hart-vaatstelsel
Status: 
Actueel - 2011

M96

Het PreventieConsult M96 (maart 2011)

InleidingNaar de tekst van de NHG-Standaard

Doelstelling Naar de tekst van de NHG-Standaard

Het doel van de NHG-Standaard Het PreventieConsult is de preventie van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en chronische nierschade door actief aanbod van een risicoschatting gekoppeld aan bijpassende adviezen of therapie, ingebed in het reguliere eerstelijns zorgsysteem.

DoelgroepNaar de tekst van de NHG-Standaard

Volwassenen die niet reeds in behandeling zijn vanwege hypertensie, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, chronische nierschade en hypercholesterolemie, maar mogelijk wel een verhoogd risico daarop hebben.

Het PreventieConsultNaar de tekst van de NHG-Standaard

RisicoscoreNaar de tekst van de NHG-Standaard

Voor de toegeleiding naar het PreventieConsult is één risicovragenlijst ontwikkeld, waaruit kan worden afgeleid of er sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, type 2 diabetes en/of chronische nierschade.

 • Personen met een risicoscore boven de drempelwaarde wordt een nader consult bij de huisarts geadviseerd gevolgd door (afhankelijk van de bevindingen) medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van hun cardiometabole risicofactoren.
 • Personen met een risicoscore beneden de drempelwaarde hebben waarschijnlijk geen absoluut verhoogd risico en daarom geen indicatie voor nader consult. Zij krijgen informatie over hun risico en een advies om gezond gedrag te bevorderen.

Het eerste consult: aanvullend onderzoekNaar de tekst van de NHG-Standaard

Alleen personen met een risicoscore boven de drempelwaarde komen in aanmerking voor een consult bij de huisarts:

 • controle op de invulling van de vragenlijst;
 • meting van lengte, gewicht en middelomtrek.

Bij een bevestiging van een risicoscore boven de drempelwaarde:

 • meting van de bloeddruk;
 • laboratoriumonderzoek: nuchtere glucose, totaal cholesterol en HDL-cholesterol.

Het tweede consult: bespreken risico, begeleiding en behandelingNaar de tekst van de NHG-Standaard

 • Het risicoprofiel conform de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement wordt opgesteld waarvoor ook leefstijlfactoren worden nagevraagd.
 • De SCORE-risicofunctie voor tienjaars-risico op sterfte door hart- en vaatziekten en de referentiewaarden voor gestoord nuchter glucose dienen als hulpmiddel. Indien van toepassing kan begeleiding en behandeling plaatsvinden volgens de relevante NHG-Standaarden (zie flowchart).
 • Behandeling en begeleiding van personen zonder aanwezige hart- en vaatziekten en/of diabetes is afhankelijk van de aanwezige risicofactoren en kan bestaan uit leefstijladviezen of medicamenteuze behandeling zoals beschreven in de NHG-Standaarden.
 • Personen bij wie op grond van de uitslagen geen andere risicofactoren worden gevonden dan al bekend uit de risicoscore, krijgen informatie over hun risico en een advies om gezond gedrag te bevorderen.

Herhaalfrequentie risicoschattingNaar de tekst van de NHG-Standaard

Voor personen met een score onder de drempelwaarde, geldt het advies de herhaalfrequentie van de vragenlijst op geleide van de risicofactoren op drie tot vijf jaar te stellen.

RisicoscoreNaar de tekst van de NHG-Standaard


Score ≥ 30 punten (mannen) of ≥ 35 punten (vrouwen): Verwijs patiënt naar spreekuur van huisarts voor nadere bepaling van het risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, chronische nierschade. Verstrek in geval van aanwezige risicofactoren gerichte leefstijladviezen. Score < 30 punten (mannen) of < 35 punten (vrouwen): Nader consult is niet aangewezen. Verstrek in geval van aanwezige risicofactoren gerichte leefstijladviezen.
  MannenVrouwen
  aantal punten
 1. Leeftijd
30-45 jaar00
 45-50 jaar1310
 50-55 jaar1716
 55-60 jaar2223
 60-65 jaar3329
 65-70 jaar3737
 70-75 jaar4649
 75-85 jaar6160
 1. BMI
<25 kg/m200
 25-30 kg/m244
 >30 kg/m2127
 1. Middelomtrek
♂ < 94 cm♀ < 80 cm00
 ≥ 94 cm80-88 cm32
  > 88 cm 6
 1. Roken
ja99
 nee00
 1. Hart- en vaatziekten voor het 65e levensjaar bij vader, moeder, broer of zus
ja14
nee00
 1. Diabetes mellitus type 2 bij vader, moeder, broer of zus
ja43
 nee00
Score