U bent hier

Herziening ABCDE-kaart: onderbouwing en implementatie

Huisartsopleiding Nederland, NHG en SBOH hebben eind 2011 geconstateerd dat de bestaande ABCDE-methode voor huisartsen niet meer aansloot bij de ABCDE-methode die door de huisartsopleiding in het onderwijs aan aios en huisartsopleiders gebruikt wordt. Hierop is een werkgroep ingesteld met als opdracht de ABCDE-methode voor huisartsen te actualiseren.

← Terug naar de ABCDE-kaart

Aanleiding

Huisartsopleiding Nederland, NHG en SBOH hebben eind 2011 geconstateerd dat de bestaande ABCDE-methode voor huisartsen niet meer aansloot bij de ABCDE-methode die door de huisartsopleiding in het onderwijs aan aios en huisartsopleiders gebruikt wordt. Partijen constateerden dat dit een ongewenste situatie is. Zij hebben vervolgens een werkgroep ingesteld met als opdracht de ABCDE-methode voor huisartsen te actualiseren.  De geactualiseerde methode moet bruikbaar zijn in de huisartsopleiding en in de praktijk voor alle huisartsen. De methode dient aan te sluiten bij nationale en internationale standaarden en bij de ABCDE-methode die in ziekenhuizen wordt gehanteerd. De geactualiseerde methode hoort uniform te zijn en gebruikt te kunnen worden in de 1e en 2e lijn. Huisartsopleiding Nederland, NHG en SBOH hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin tevens werd vastgesteld welke expertise in de werkgroep diende te worden ingebracht.

Werkgroep

Vanuit Huisartsopleiding Nederland zijn vanuit de inhoudscommissie STARtclass drie vertegenwoordigers benoemd, te weten:

  • dr. H.M. Pieters, huisarts en lid van de inhoudscommissie, voorzitter.
  • F. Rutten, anesthesioloog en voorzitter van de inhoudscommissie;
  • dr. D. J. Versluis, intensivist en lid van de inhoudscommissie;

Vanuit het NHG zijn drie  huisartsen met het aandachtgebied Acute Zorg benoemd, te weten:

  • P. Mout
  • C. R. Drijver, voorzitter redactieraad NTS;
  • J.M. Kruyswijk, senior wetenschappelijk medewerker  NHG.

De werkgroep werd ambtelijk ondersteund door drs. A.A.M. van der Laan, senior beleidsmedewerker SBOH.

Product

Van het herziene ABCDE-schema is een samenvattingskaart gemaakt, en een wat uitvoeriger werkdocument. De samenvattingskaart wordt aan alle cursisten van de STARtclass uitgereikt en meegezonden met Huisarts & Wetenschap.

Op de ABCDE-kaart voor huisartsen staan de interventies aangegeven die de huisarts kan verrichten. De werkgroep is er daarbij vanuit gegaan dat de basale vaardigheden bekend mogen worden verondersteld en heeft alleen die handelingen opgenomen die voor de acute bepaling belangrijk zijn. In het blauw staan de interventies aangegeven die alleen in de ambulance en op de SEH kunnen worden verricht. Deze interventies zijn van belang voor de aios tijdens hun klinische stage op de SEH. Bovendien kan informatie over de behandelmogelijkheden in gespecialiseerde settings de huisarts ondersteunen in de besluitvorming.

In het werkdocument worden de te verrichten handelingen onderscheiden naar plaats van contact: huisartsenpraktijk, huisartsenpost en SEH/Ambulance.

← Terug naar de ABCDE-Kaart.