U bent hier

Telefonische bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid van uw praktijk is van het grootste belang. Voor uw patiënten én voor u als huisarts. Het loont dan ook de moeite om uw bereikbaarheid onder de loep te nemen: om u daarbij te helpen is de cursus Telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk ontwikkeld. U maakt tijdens het programma een persoonlijk verbeterplan en leert deze direct te vertalen naar uw eigen praktijksituatie.

Inhoud van de cursus

U start met het maken van een quickscan. Dit is een eenvoudige methode om direct inzicht te krijgen in de huidige telefonische bereikbaarheid van uw praktijk. Aan de hand van de uitkomsten van de scan gaat u praktisch aan de slag met het formuleren van verbeterplannen. U wordt begeleid om, eventueel samen met uw praktijkmedewerker(s), haalbare en realistische plannen te maken op het gebied van uw eigen telefonische bereikbaarheid. Het persoonsgerichte programma heeft tot doel dat u de plannen direct kunt toepassen, zodat uw praktijk aan de eisen van de overheid voldoet.

Omvang van de cursus

De cursus duurt een dagdeel.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor huisartsen, praktijkassistenten en praktijkonder-steuners. U kunt ook gezamenlijk met uw praktijkmedewerker(s) deelnemen.

NHG Scholing kan deze cursus organiseren op verzoek van een (regionale) partner. Bent u geïnteresseerd? Zie www.nhgscholing.nl voor de werkwijze of stuur een email naar Tessa Vocke Office manager NHG Scholing.

Meer informatie

Folder