U bent hier

Leergang Persoonsgerichte Zorg: samen beslissen

Inleiding

Wil je ook het maximale halen uit je contact met de patiënt? Waar mogelijk meer eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement faciliteren? Naast medische professionele ook bewust coachende vaardigheden inzetten? Ben je op zoek hoe persoonsgerichte zorg concreet vorm te geven in de dagelijkse praktijk? Volg dan de leergang “Persoonsgerichte zorg: samen beslissen”

Bezig zijn met cijfers, afvinken van indicatoren en protocollen volgen, daar ben je geen huisarts of praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner voor geworden. Je wilt met de individuele patiënt bezig zijn en zorg op maat geven. Hoe geef je dat vorm en hoe integreer je dat met het voldoen aan zorgstandaarden, evidence en benchmarks?  ‘Samen beslissen’ hoe doe je dat eigenlijk? Zou het werk er leuker van worden? Of de uitkomst beter?

Opzet leergang

De leergang bestaat uit 4 bijeenkomsten en een e-learning (blended training). Je schoolt jezelf in de benodigde basishouding en gespreksvaardigheden. Je leert werken met hulpmiddelen om de zorg die je levert persoonsgericht, efficiënt en effectief te maken. Je spiegelt jezelf en anderen, bouwt door op je kwaliteiten, en wordt steeds professioneler persoonsgericht.

De leergang bestaat uit:

 1. Een basisdeel bestaande uit twee bijeenkomsten van 4 uur, een elearning en een praktijkopdracht.
 2. Een vervolgdeel bestaande uit twee bijeenkomsten van 4 uur waarin een keuze gemaakt kan worden tussen traject A: De coachende professional of traject B: Persoonsgericht werken in de keten

De onderdelen van de leergang sluiten op elkaar aan. Het advies is dan ook om de delen na elkaar te volgen.

Leerdoelen

Na afloop van de gehele leergang:

 • Heb je inzicht in het gedachtengoed achter, en de randvoorwaarden voor, persoonsgerichte zorg;
 • Betrek je de patiënten actiever in het zorgproces en ben je in staat zelfmanagement te stimuleren en te ondersteunen;
 • Ken je het gespreksmodel gezamenlijke besluitvorming (samen beslissen) en kun je dit in de
  praktijk toepassen;
 • Beheers je de gespreksvaardigheden en methodieken die passen bij deze manier van werken;
 • Heb je (nader) kennis gemaakt met een meer coachende manier van werken;
 • Ben je je bewust van je eigen persoonlijke ontwikkelingstraject op het gebied van persoonsgerichte zorg en geef je dat actief vorm. 

Programma

Basisdeel / bijeenkomst 1 (4 accreditatiepunten)

In de eerste bijeenkomst draait het om de introductie van persoonsgerichte zorg en het gespreksmodel gezamenlijke besluitvorming. Er wordt geoefend met de verschillende stappen uit het gespreksmodel en het generieke IZP. Persoonlijke motivatie en leerwensen komen aan bod.

Tussen bijeenkomst 1 en 2 huiswerkopdrachten

 • Oefenen, reflectie en video’s opnemen
 • Elearning (2 uur accreditatie aangevraagd)

Basisdeel / bijeenkomst 2 (4 accreditatiepunten)

De kern in deze bijeenkomst wordt gevormd door de meest effectieve manier van leren: je gaat aan de slag met elkaars beeldmateriaal. Daarnaast wordt doorgegaan op de onderwerpen uit de e-learning en de eerste bijeenkomst.

Vervolgdeel A / bijeenkomst 3; De coachende professional (4 uur accreditatie aangevraagd):

In deze bijeenkomst leer je wat coachend werken is en leer je de basis. Na afloop heb je geoefend met de coachende rol en heb je handvatten om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Vervolgdeel A / bijeenkomst 4; De coachende professional  (4 accreditatiepunten)

In de laatste bijeenkomst gaat het over veranderen, weerstand en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast maak je (nader) kennis met oplossingsgericht werken en ronden we de leergang af.

Vervolgdeel B / bijeenkomst 3;Persoonsgericht werken in de keten(4 accreditatiepunten):

Deze bijeenkomst bestaat uit theorie en praktische oefeningen over hoe ‘samen beslissen’ past in de geprotocolleerde zorg. Daarnaast leer je goed te kijken en te luisteren welke patiënt tegenover je zit, om tot een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid te komen .

Vervolgdeel B / bijeenkomst 4; Persoonsgericht werken in de keten(4 accreditatiepunten):

In de laatste bijeenkomst gaan we door op de onderwerpen uit de derde bijeenkomst en wordt besproken hoe persoonsgericht werken geïmplementeerd kan worden  in de hele praktijk c.q. samenwerkingsketen.

Wanneer en waar?

Het NHG organiseert deze training in samenwerking met de regionale scholingsaanbieders, zoals Zorggroepen, WDH’s, ROSsen, en in company voor groepen, centra en praktijken.

Doelgroep en groepsgrootte

De Basistraining is bedoeld voor duo’s huisartsen met hun praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner. De groepsgrootte is minimaal 5 en maximaal 9 duo’s, dus 10-18 deelnemers.

De Vervolgtrainingen zijn toegankelijk voor duo's of voor individuele huisartsen, praktijkverpleegkundigen/praktijkondersteuners.

Docent

De Basistraining wordt verzorgd door twee trainers; een (kader)huisarts supervisie/coaching en een praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner.

De Vervolgtrainingen worden begeleid door één trainer.

Aanmelden

 • Via de website van uw regionale scholingsaanbieder
 • De agenda op de NHG website vermeldt waar trainingen worden georganiseerd op https://www.nhg.org/actueel/agenda          

Meer weten?

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Liesbeth van der Jagt: l.vanderjagt@nhg.org 

Voor organisatorische informatie kunt u terecht bij Yvonne Klapdoor: y.klapdoor@nhg.org of 088 - 506 56 20

Accreditatie

Voor huisartsen is de scholing geaccrediteerd. Accreditatie voor Praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&VN en NVvPO.

Deze training is gemaakt door NHG en InEen, en tot stand gekomen in samenwerking met onderstaande organisaties. Het is een vervolg op de ‘Handreiking Gezamenlijke besluitvorming over doelen en zorgafspraken’.