U bent hier

Triage in de dagpraktijk (opfriscursus)

‘Opfriscursus’ Triage

In de NHG cursus Triage in de dagpraktijk is aandacht besteed aan en geoefend met de gespreksvoering, de structuur van het triagegesprek en en het werken met de NHG-triagewijzer. Het uitvragen van een mogelijk levensbedreigende situatie werd ook medisch inhoudelijk behandeld (ABCD). In de derde module van de volledige cursus Triage is aandacht besteed aan de implementatie in de huisartspraktijk en het kwaliteitsplan.

In deze opfriscursus kijken we terug naar de leerpunten die betrekking hebben op de gespreksvoering met de patiënt. Welke conclusies en voornemens bleken werkbaar in de dagelijkse praktijk? Welke leerpunten zijn wat weggezakt, en welke nieuwe uitdagingen dienden zich aan? Immers een goede gespreksvoering zorgt voor een goed contact met de patiënt en een effectieve hulpverlening. Ook kijken we naar het oorspronkelijke actieplan en hoe dat gewerkt heeft.

In deze opfriscursus wordt tevens besproken wat er veranderd is in de nieuwe NHG Triagewijzer (november 2014) ten opzichte van de oudere versie.
Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor assistentes en huisartsen die de NHG cursus Triage 10 maanden of langer geleden hebben gevolgd.

Opzet van de cursus

In vogelvlucht worden de belangrijkste handvatten voor gespreksvoering bij triage herhaald, met gebruikmaking van de nieuwe Triagewijzer. De deelnemers brengen hun ervaringen en knelpunten in, en aan de hand van (zoveel mogelijk eigen) casuïstiek wordt de gesprekvoering in theoretische én praktische zin behandeld.

Desgewenst –en tegen kostendekkende meerprijs- kan een trainings-acteur worden betrokken bij de cursusleiding.

De cursus duurt een dagdeel, incl. korte pauze voor koffie/thee.

Programma van de cursus

  • Essentiële wijzigingen in de nieuwe Triagewijzer (2014) t.o.v. de eerdere versie
  • Ervaringen, knelpunten en uitdagingen t.a.v. gespreksvoering in de triage
  • Triage bij ‘oneigenlijke’ hulpvragen en emotioneel beladen situaties
  • Communicatie tussen assistente en huisarts (incl. authorisatie)
  • Praktische leerpunten en handvatten

Waarom deelnemen?

  • U wilt uw kennis en vaardigheden m.b.t. gespreksvoering bij triage vergroten, voortbouwend op leerpunten uit de eerder gevolgde training
  • U wilt de functionaliteit van de triage in uw praktijk verbeteren

Waar vindt de cursus plaats?

In een door u voorgestelde locatie (uw eigen praktijk) of in een door het NHG uitgekozen locatie in uw regio. Om de kosten te delen kunt u de cursus met meerdere praktijken tegelijk aanvragen. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 12.

Ervaringen van de deelnemers

Uiterst leerzaam om terug te grijpen op inzichten die ik in eerdere cursussen heb opgedaan

Accreditatie

4 uur per bijeenkomst van 1 dagdeel.

Inschrijven

Deze cursussen worden grotendeeld incompany aangeboden. Indien er cursussen zijn met open inschrijving worden deze op de NHG-agenda aangegeven.

Annuleringsvoorwaarden

Na ondertekening van de offerte kan, bij onvoldoende aanmeldingen, tot twee weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Sacha Jenster, secretaresse NHG-Scholing:

e-mail: s.jenster@nhg.org telefoonnummer: 030 282 3545.