U bent hier

NHG Opfriscursus Triage in de dagpraktijk

NHG 'Opfriscursus' Triage

Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor assistentes en huisartsen die het laatste dagdeel van de NHG cursus Triage 10 maanden of langer geleden hebben gevolgd.

In de NHG cursus ‘Triage in de dagpraktijk’ is aandacht besteed aan en geoefend met de gespreksvoering, de structuur van het Triagegesprek en het werken met de NHG-Triagewijzer. Het uitvragen van een mogelijk levensbedreigende situatie werd ook vanuit medisch inhoudelijk oogpunt behandeld (ABCD).

In deze Opfriscursus kijken we terug naar de leerpunten van de deelnemers die betrekking hebben op de gespreksvoering met de patiënt. Welke conclusies en voornemens bleken werkbaar in de dagelijkse praktijk? Welke leerpunten zijn wat weggezakt en welke nieuwe uitdagingen dienden zich aan? Een goede gespreksvoering zorgt immers voor een goed contact met de patiënt en een effectieve hulpverlening.

In deze Opfriscursus wordt tevens besproken wat er veranderd is in de nieuwe NHG Triagewijzer (augustus 2018) ten opzichte van de oudere versie.

Om de afstemming van de werkwijze in de praktijk optimaal te laten verlopen beveelt het NHG de deelname van één of meer van de verantwoordelijke huisartsen dringend aan.

Opzet van de cursus

In vogelvlucht worden de belangrijkste handvatten voor gespreksvoering bij Triage herhaald, met gebruikmaking van de nieuwe NHG-Triagewijzer. Aan deze cursus wordt meegewerkt door een trainingsacteur zodat de deelnemers intensief kunnen oefenen met de materie (niet verplicht). Desgewenst kan het programma op maat worden aangepast. Er wordt geoefend aan de hand van casuïstiek of geluidsopnamen die door de deelnemers van tevoren wordt ingebracht, zodat hun ervaringen en knelpunten als basis kunnen dienen.

Programma van de cursus

  • Essentiële wijzigingen in de nieuwe Triagewijzer (2018) t.o.v. de eerdere versie
  • Ervaringen, knelpunten en uitdagingen t.a.v. gespreksvoering in de Triage
  • Triage bij ‘oneigenlijke’ hulpvragen en emotioneel beladen situaties, in oefeningen met acteur
  • Communicatie tussen assistente en huisarts over Triage (incl. autorisatie)
  • Praktische leerpunten en handvatten.
  • U wilt uw kennis en vaardigheden m.b.t. gespreksvoering bij Triage vergroten, voortbouwend op leerpunten uit de eerder gevolgde training
  • U wilt de functionaliteit van de Triage in uw praktijk verbeteren

Waarom deelnemen?

  • U wilt uw kennis en vaardigheden m.b.t. gespreksvoering bij Triage vergroten, voortbouwend op leerpunten uit de eerder gevolgde training
  • U wilt de functionaliteit van de Triage in uw praktijk verbeteren

Waar vindt de cursus plaats?

In een door u voorgestelde locatie (uw eigen praktijk) of in een door het NHG vastgelegde locatie in uw regio. Om de kosten te delen kunt u de cursus met meerdere praktijken tegelijk aanvragen. Het aantal deelnemers is maximaal twaalf.

Ervaringen van de deelnemers

"Uiterst leerzaam om terug te grijpen op inzichten die ik in eerdere cursussen heb opgedaan"

"Leuk en soms ook confronterend, om te oefenen met een acteur!"

Cursusleiding

De cursus wordt gegeven door ervaren trainers onder verantwoordelijkheid van NHG Nascholing.

Omvang van de cursus

De cursus omvat 1 dagdeel van vier uur. Datum en tijdstippen in overleg.

Accreditatie

Deze cursus is voor 4 uur geaccrediteerd (Kabiz & GAIA)

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met NHG-nascholing per email via scholing@nhg.org.