U bent hier

Onderwijsmateriaal Prikkelbare darm syndroom (Samenwerking met internist)

Samenwerking met internist (pdf)

Toelichting 

Er zijn aanwijzingen dat hulpzoekende patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom in sterke mate lichaamssensaties duiden als een reden tot zorg. Deze ziekteopvatting leidt tot hulpzoekgedrag. Het blijkt dat het in sterke mate toeschrijven van buikklachten aan organen in de buik ongunstig is voor het klachtenbeloop. Patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom dringen vaak aan op een verwijzing. Maar ook huisartsen kunnen een rol spelen bij het bevestigen of versterken van somatische attributies. Patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom van vaak verwijzende huisartsen hebben dikwijls sterkere somatische attributies dan patiënten van minder vaak verwijzende huisartsen. Om deze reden is het van belang dat de huisarts meer 'instrumenten' in handen krijgt om zelf te begeleiden. Daar waar het niet lukt om een verwijzing te voorkomen, is het van belang duidelijke afspraken te hebben met de internist over beleid en terugverwijzing. In dit implementatietraject wordt materiaal aangeboden om afspraken te maken en deze toe te passen.

Deze module bevat tevens PowerPoint Presentatie dia's.