U bent hier

Onderwijsmateriaal Prikkelbare darm syndroom

Onderwijsmateriaal 1

Toelichting 

Van geen enkel medicament is aangetoond dat dit effectief zou zijn bij de behandeling van patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom. Toch worden nogal eens spasmolytica zoals parasympathicolytica (butylscopolamine) en vooral musculotroop werkende middelen (mebeverine) voorgeschreven. De resultaten zijn vaak wisselend en voor een belangrijk deel te wijten aan een aanzienlijk placebo-effect. De NHG-Standaard adviseert geen medicatie voor te schrijven aan patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom (uitgezonderd laxantia in geval van obstipatie). Het consequent volgen van deze richtlijn is voor veel huisartsen niet gemakkelijk. Veel huisartsen zullen zich herkennen in een, al dan niet gedwongen, situatie waarin voorschrijven van medicatie bij patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom een voor dat moment acceptabele oplossing lijkt. In deze bijeenkomst wordt aan de hand van een casus en een medicamentenuitdraai kritisch naar het huidige voorschrijfbeleid gekeken en wordt door de deelnemers een actieplan gemaakt voor toepassing in de huisartsenpraktijk.

 

Onderwijsmateriaal 2

Toelichting

Buikpijn is een veelvoorkomende klacht in de huisartsenpraktijk. Het is ook een moeilijke klacht omdat het lastig kan zijn ’pluis’ van ‘niet pluis’ te onderscheiden. Het kan daarom ook moeilijk zijn voor huisartsen om de diagnose prikkelbaredarmsyndroom te stellen. Soms wordt de diagnose te snel gesteld en blijkt er later toch een ernstiger afwijking aan de buikpijn ten grondslag te liggen. Andere huisartsen zullen eerder naar aanvullend onderzoek grijpen om meer zekerheid te krijgen. Wanneer de diagnose eenmaal is gesteld, wordt de huisarts met een nieuw probleem geconfronteerd. Hoe leg je uit dat er niets ernstigs aan de hand is? Wat is er te doen aan de klachten? Wat wordt er van de huisarts verwacht? In deze verdiepingsmodule wordt aan de hand van (meegebrachte) casuïstiek de eigen handelwijze naast die van de richtlijnen in de NHG-Standaard gelegd en vervolgens gekeken op welke punten men wil en kan veranderen.