U bent hier

Onderwijsmateriaal Delier

De ongerichte aandacht van een delirante patiënt in een wat onrustige omgeving is moeilijk te beschrijven; beeldmateriaal zegt meer. Voor deze vier verdiepingsmodules zijn videofragmenten verzameld. Deze vindt u onder Extra materiaal en dienen als basis voor de verdiepingsmodules.

Onderwijsmateriaal 1

De anamnese bij een delirante patiënt (pdf)

Toelichting 

In het eerste videofragment ziet u hoe een geriater de anamnese afneemt bij een delirante oudere vrouw. Niet alleen de inhoud van de antwoorden van de patiënte, maar ook de manier waarop de antwoorden gegeven worden, spreken boekdelen. Aan de hand van vragen gaat u na hoe u de anamnese bij ouderen met een delier kunt afnemen.

Videofragment De anamnese bij een delirante patiënt M77-1

Onderwijsmateriaal 2

Het psychiatrisch onderzoek (pdf)

Toelichting 

Aan de hand van het tweede videofragment worden systematisch bij alle onderdelen van het psychiatrisch onderzoek nagegaan welke symptomen bij een delier passen.

Videofragment Het psychiatrisch onderzoek M77-2

Onderwijsmateriaal 3

Omgaan met een delirante patiënt thuis (pdf)

Toelichting 

Voor familieleden en andere verzorgers kan het gedrag bij een delier heel beangstigend zijn. Thuis bij de patiënt is er vaak geen geschoold personeel aanwezig. In het derde fragment komt aan de orde wat geregeld dient te worden bij de verzorging en behandeling van een delirante patiënt thuis.

Videofragment Omgaan met een delirante patiënt M77-3

Onderwijsmateriaal 4

Zorg na het verbleken van het delier (pdf)

Toelichting 

In Videofragment 4 wordt getoond hoe de patiënt - na het verbleken van het delier - dit heeft beleefd. Aan de hand van een aantal vragen wordt ingegaan op de voorlichting en adviezen aan zowel de patiënt als de verzorgers, en op wat de patiënt en de partner kunnen verwachten nu het delier is uitgedoofd.

Videofragment Zorg na het verbleken van het delier M77-4