U bent hier

Onderwijsmateriaal Anticonceptie

Onderwijsmateriaal 1

Anticonceptie: hoe ga ik de richtlijnen toepassen?(pdf)

Toelichting

Sinds de anticonceptiepil op de markt is, heeft voortdurend uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de werking en bijwerkingen van de pil op de korte en lange termijn. Met de resultaten hiervan verschuiven de inzichten en daarmee de richtlijnen van de NHG-Standaard ten aanzien van preparaatkeuze en controle bij pilgebruik.
Met de feitelijke kennis (de richtlijnen) van de NHG-Standaard Anticonceptie gaan huisartsen met elkaar in discussie over hun bereidheid de nieuwe richtlijnen in de praktijk te gaan toepassen. Wat weerhoudt hen of wat motiveert hen juist om van beleid te veranderen?

Onderwijsmateriaal 2

Anticonceptie in de dagelijkse praktijk (pdf)

Toelichting

De NHG-Standaard Anticonceptie is geheel herzien. Het is lastig om actueel te zijn bij dit onderwerp, omdat de ontwikkelingen snel gaan en er voortdurend nieuwe producten verschijnen. In deze module komen de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen aan bod. U vergelijkt  uw huidige beleid met de richtlijnen van de herziene standaard aan de hand van enkele vragen. Vervolgens bespreekt u gezamenlijk de meest opvallende overeenkomsten en verschillen.

Onderwijsmateriaal 3

Voorlichting aan pilstarters (pdf)

Toelichting

Ruim 40 procent van de vrouwen in de vruchtbare levensfase gebruikt de pil. De huisarts verwacht dat vrouwen al veel weten over de pil, maar dat is niet altijd terecht. Daarnaast moet de huisarts bedacht zijn op alom heersende misvattingen over de pil, die een juist gebruik ervan kunnen beïnvloeden. In deze module leert de huisarts adequaat informatie en advies te geven aan autochtone en allochtone vrouwen die met de pil willen starten.
Dit onderwijsmateriaal voor toetsgroepen is ook geschikt om met of door praktijkassistentes uit te voeren.

Onderwijsmateriaal 4

Veel voorkomende vragen (pdf)

Toelichting

Dit onderwijsmateriaal voor toetsgroepen behandelt de veelvoorkomende vragen over anticonceptie die de huisarts in de spreekkamer tegenkomt. Dit zijn vooral kennisvragen over werking, bijwerkingen en het handelen na vergeten pillen. Om de spreekkamersituatie zoveel mogelijk na te bootsen is gekozen voor een carrousel, waarbij huisarts en patiënt steeds tegenover elkaar zitten en de huisarts een vraag van de patiënt probeert te beantwoorden.