U bent hier

NHG Verkorte StiP-cursus 'Tijdig spreken over het levenseinde' (twee modulen)

Wist u dat:

 • driekwart van de Nederlanders duidelijke ideeën heeft over hoe en waar hij wil sterven? Bent u op de hoogte van de wensen van uw patiënt?
 • de meeste zorgverleners en patiënten een drempel ervaren om hierover het gesprek aan te gaan?
 • in medische correspondentie tussen huisarts, SOG of medisch specialist bij ernstig zieke patiënten geen wensen of beleid over het levenseinde staan vermeld?

Waarom een StiP-cursus* 'Tijdig spreken over het levenseinde'?

De cursus beoogt het tijdig spreken over het levenseinde met patiënten in de huisartspraktijk te bevorderen. Hiertoe wordt het concept van Advance Care Planning als kapstok gehanteerd. De cursus bestaat uit twee samenhangende trainingsmodulen van elk 2 uur en een praktijkopdracht. De twee modules worden met tussenruimte van enkele weken gepland.

U weet na afloop

 • hoe u bepaalt welke patiënten in aanmerking komen voor Advance Care Planning
 • hoe u effectief het gesprek voert over keuzes en beslissingen rond het levenseinde
 • hoe u de vinger aan de pols kunt houden bij de patiënt en eventuele naasten
 • hoe u deze informatie in uw HIS kunt registreren
 • hoe u zorg draagt voor de communicatie met andere hulpverleners
 • welk voorlichtingsmateriaal geschikt is
 • hoe u komt tot een goede afweging van wat passende zorg is
 • welke rechten en plichten een rol spelen bij ACP
 • hoe op een ethische manier om te gaan met culturele verschillen rond het levenseinde
 • hoe emoties van patiënt, naasten en uzelf te hanteren

Voor wie en waar?

De cursus is bedoeld voor groepen huisartsen, bijvoorbeeld toetsgroepen. De cursus kan ook in de regio worden georganiseerd met open inschrijving, voor huisartsen en POH. Wilt u meer informatie ontvangen over organisatie van deze cursus in uw regio, neem dan contact op met scholing@nhg.org.

Docent

De cursus wordt verzorgd door een expert op het gebied van Advance Care Planning en communicatie arts-patiënt, voor een groep van 8-12 deelnemers.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met NHG-nascholing per email via scholing@nhg.org.

Annuleringsvoorwaarden

Vanaf 1 januari 2020 hanteert het NHG de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Na ondertekening van de offerte kan de cursus tot twee weken voor aanvang worden geannuleerd tegen 50% van de kosten* op basis van 10 deelnemers.
 • Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot aanvang van de cursus, wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

* Indien een NHG-Leergang na ondertekening van de offerte wordt geannuleerd tot twee weken voor aanvang van de Leergang, brengen we € 200,--administratiekosten in rekening.

Accreditatie

De NHG Verkorte StiP-cursus is geaccrediteerd voor 4 nascholingspunten (bij deelname aan de twee modulen). Indien de cursus wordt gevolgd door FTO/Toetsgroepen krijgen de deelnemers 4 toetsgroeppunten.

*) De cursussen 'Standaard in de praktijk' (Stip) zijn actuele en onafhankelijke nascholingen voor huisartsen met of zonder praktijkmedewerkers over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk. Daarin komt met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde.