U bent hier

NHG StiP-cursus Verdachte huidafwijkingen (inclusief e-learning)

Waarom een blended learning Verdachte huidafwijkingen?

In juni 2017 is de nieuwe NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen gepubliceerd.In deze NHG-Standaard worden richtlijnen geformuleerd voor de diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende vormen van huidkanker; het basaalcelcarcinoom, het plaveiselcelcarcinoom en het melanoom. Daarnaast is er ook aandacht voor de premaligne huidafwijkingen (verhoogd risico op maligne ontaarding), zoals actinische keratose, Morbus Bowen, lentigo maligna en de atypische/dysplastische naevus.

Gezien de praktische insteek van deze NHG-standaard is gekozen voor een blended learning: een combinatie van e-learning en groepsnascholing.

  • In de e-learning (2 modules) wordt de theorie en de uitvoering van de richtlijnen uit de NHG-Standaard in beeld gebracht aan de hand van een aantal patiënten met een verdachte huidafwijking. U maakt deze e-learning als voorbereiding op de StiP-cursus.
  • In de StiP-cursus (groepsnascholing)  wordt aandacht besteed aan de uitvoering van de richtlijnen in de praktijk. Er wordt geoefend met:
    • diagnostische vaardigheden
    • praktische vaardigheden zoals voorlichting geven over het beleid en de verschillende behandelingen en
    • het nemen van biopten

Accreditatie is aangevraagd voor 4 uur voor de NHG StiP-cursus. De e-learning verdachte huidafwijkingen is reeds geaccrediteerd voor 2 uur. 

De e-learnigs verdachte huidafwijkingen (PIN 21/1a en 21/1b) vindt u hier.

Praktische informatie voor de individuele deelnemer

Deze cursus wordt aangeboden vi - e Regionale partners/ opdrachtgevers in samenwerking met het NHG. 
Het is mogelijk dat deze cursus (nog) niet aangeboden wordt in uw regio. U kunt uw interesse dan kenbaar maken aan uw Regionale partner zodat zij de cursus opnemen in hun scholingsaanbod óf u kunt deze cursus op uw eigen locatie organiseren. Neem dan contact op met Yvonne Klapdoor, officemanager NHG-Scholing (y.klapdoor@nhg.org, tel 088 - 506 5620)

De reeds geplande cursussen kunt vinden in de agenda op de website. 

Praktische informatie voor de Regionale partners/opdrachtgevers

Doelgroep:  De cursus is bestemd voor huisartsen
Cursusdatum, locatie en tijd:  In overleg te bepalen
Kosten:     Afhankelijk van de groepsgrootte, offerte op aanvraag.
Informatie en aanmelding:U kunt zich wenden tot Yvonne Klapdoor, officemanager NHG-Scholing  (y.klapdoor@nhg.org, tel. 088 - 506 56 20)
Accreditatie:    Accreditatie is aangevraagd voor 6 uur (PIN plus StiP-cursus)

Wat is een PIN?

Een PIN is een programma individuele nascholing, een e-learning programma.

Wat is een StiPcursus?

De cursussen ‘Standaard in de Praktijk’ zijn actuele en onafhankelijke nascholingen voor groepen van 10-18 huisartsen met of zonder praktijkmedewerkers over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk. Daarin komt met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde.