U bent hier

NHG StiP-cursus Suïcidepreventie

Waarom een StiP-cursus Suïcidepreventie?

Vanaf 2008 stijgt het aantal suïcides in Nederland onafgebroken; een toename van meer dan 30% in de afgelopen 7 jaar. Daarmee is zelfdoding een van de meest voorkomende doodsoorzaken, vooral onder jonge mensen.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands instituut van Psychologen en het Trimbos-Instituut hebben in opdracht van VWS de multidisciplinaire richtlijn voor suïcidepreventie ontwikkeld. Doel is het verbeteren van zorg aan suïcidale patiënten door het zo goed mogelijk implementeren hiervan.

Gebleken is dat zelfdoding een taboe is en een onderwerp dat moeilijk bespreekbaar te maken is in het gesprek tussen huisarts of poh-ggz en patiënt. Het is van belang om suïcide te voorkomen en te beschikken over de benodigde kennis over signalering en begeleiding, een professionele houding en een adequate bejegening met gebruikmaking van de bijbehorende gesprekstechnieken.

In deze StiP-cursus komen al deze aspecten aan de orde, zowel theoretisch als praktisch, aan de hand van casuïstiek en groepsopdrachten.

Deze cursus is gebaseerd op de Gatekeepertraining m.b.t. suïcidepreventie en op de concepten die 113 Online heeft ontwikkeld.

Lees ook het artikel over suïcidepreventie: "De machteloosheid voorbij?!" (pdf)
Eerste hulp bij patiënten met suïcidaal gedrag - Door Esther Kersbergen en Ellen Kerseboom

Wanneer en waar?

Het NHG organiseert deze cursus in samenwerking met een regionale partner en/of met open inschrijving. Wilt u uw interesse aangeven of informatie ontvangen over organisatie van deze cursus in uw regio, neem dan contact op met Tessa Vocke, T.Vocke@nhg.org

Kijk voor de actuele gegevens in de nascholingsagenda op www.nhg.org

Voor wie?

De cursus is specifiek bestemd voor huisartsen en Praktijkondersteuners GGZ.

Doktersassistenten kunnen de Gatekeeperstraining bij 113 aanvragen. 

Docent

De cursus wordt verzorgd door een expert op het gebied van suïcidepreventie, doorgaans een Kaderhuisarts GGZ of psychiater, klinisch psycholoog of sociaal psychiatrisch verpleegkundige met veel ervaring in de crisishulpverlening.

Wat zijn de kosten?

Adviesprijs voor deelnemers: € 202,-

Meer weten?

Voor inhoudelijke informatie: Esther Kersbergen, tel. 088 - 506 56 19
Voor organisatorische informatie: Tessa Vocke , tel. 088 - 506 56 24

Annuleringsvoorwaarden

Na ondertekening van de offerte kan, bij onvoldoende aanmeldingen, tot twee weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

Accreditatie

De dagdeel cursus is geaccrediteerd voor 4 uur.

Wat is een StiP-cursus?

De cursussen ‘Standaard in de Praktijk’ zijn actuele en onafhankelijke nascholingen voor groepen van huisartsen met of zonder praktijkmedewerkers over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk. Daarin komt met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde.

Deze StiP-cursus duurt een dagdeel (maximaal 4 uur) en hieraan kunnen 10-16 deelnemers meedoen.