U bent hier

NHG StiP-cursus Problematisch Alcoholgebruik

Wat is een StiP-cursus?

De cursussen 'Standaard in de Praktijk' zijn actuele en onafhankelijke nascholingen voor groepen van 10-18 huisartsen met of zonder praktijkmedewerkers over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk. Daarin komt met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde. De cursus duurt in principe een dagdeel, maar kan worden ingekort naar 2 uur en zo mogelijk met een andere StiP-cursus (bijvoorbeeld StiP-cursus Depressie) worden gecombineerd op een dagdeel.

Waarom een StiP-cursus Problematisch Alcoholgebruik?

Het opsporen en behandelen van mensen met alcoholproblematiek vraagt aandacht, temeer omdat alcoholconsumptie in flinke hoeveelheden in onze maatschappij regelmatig genormaliseerd en getolereerd wordt. In een gemiddelde huisartsenpraktijk zijn er 100 tot 150 patiënten met problematisch alcoholgebruik. Van een minderheid is dit bekend bij de huisarts. Alcoholgebruik is problematisch als het leidt tot lichamelijke klachten en/of psychische of sociale problemen en als het verhindert dat bestaande problemen adequaat worden aangepakt. Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot lichamelijke maar ook tot psychische en sociale schade, waaronder ziekteverzuim, uitgaansgeweld, huiselijk geweld en kindermishandeling. Terugdringen van (overmatig) alcoholgebruik is daarom van groot belang. De huisarts en de POH-GGZ hebben daarin een belangrijke taak.In deze cursus wordt daarom aandacht besteed aan de nieuwe NHG-standaard problematisch alcoholgebruik, casuïstiekbespreking (jong en oud), het bespreekbaar maken van alcoholgebruik, motiverende gespreksvoering, effectieve behandeling en samenwerking met andere disciplines.

Wanneer en waar?

Het NHG organiseert deze cursus in samenwerking met een regionale partner en/of met open inschrijving. Deze cursus staat op dit moment niet gepland. Wilt u zich laten plaatsen op de wachtlijst of informatie ontvangen over organisatie van deze cursus in uw regio, neem dan contact op met Tessa Vocke.

Kijk voor de actuele gegevens in de nascholingsagenda op www.nhg.org

Docent

De cursus wordt verzorgd door een expert op het gebied van Problematisch Alcoholgebruik, doorgaans een lid van de NHG expertgroep PsyHag.

Wat zijn de kosten?

Meer informatie over kosten voor regionale partners vindt u hier.

Meer weten?

Voor inhoudelijke informatie: Esther Kersbergen, tel. 088 - 506 56 19
Voor organisatorische informatie: Tessa Vocke, tel. 088 - 506 56 24

Annuleringsvoorwaarden:

Na ondertekening van de offerte kan, bij onvoldoende aanmeldingen, tot twee weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

Accreditatie

De dagdeel cursus is geaccrediteerd voor 4 uur. De verkorte cursus is geaccrediteerd voor 2 uur. De verkorte StiP-cursus Problematisch Alcoholgebruik in combinatie met een andere verkorte StiP-cursus wordt in totaal geaccrediteerd voor 4 uur.