U bent hier

NHG Leergang (licht) Verstandelijke Beperking

Eerstelijnszorg door de huisarts voor patiënten met een (lichte) verstandelijke beperking

Wat biedt deze leergang u?

Het NHG en Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, hebben gezamenlijk een leergang voor huisartsen ontwikkeld over de eerstelijnszorg aan mensen met een verstandelijke beperking (VB). De leergang kwam tot stand met financiering van Advisium, Expertisecentrum van ’s Heeren Loo.

Mensen met een verstandelijke beperking wonen steeds meer buiten de instellingen en maken gebruik van reguliere huisartsenzorg. Patiënten met een VB hebben recht op generalistische zorg van de huisarts(voorziening). De veranderingen in de zorg stellen eisen aan de rol van de huisarts ten aanzien van kennis en vaardigheden over deze groep patiënten. In de leergang wordt ingegaan op medisch inhoudelijk handelen, communicatie, samenwerking, professioneel gedrag en praktijkorganisatie ten aanzien van de medische zorg voor patiënten met verstandelijke beperkingen.

Doelgroep

De leergang is bestemd voor gevestigde huisartsen met een eigen praktijkpopulatie, die een meer dan gemiddeld aantal patiënten met VB in hun populatie hebben. En tevens voor huisartsen, die vanuit hun praktijk zorg dragen voor de generalistische zorg in een zorgorganisatie voor mensen met verstandelijke beperkingen.

De groep bestaat uit maximaal 18 personen en wordt begeleid door ervaren en deskundige docenten.

Wat levert deelname aan de leergang op?

De deelnemers hebben actuele, op wetenschappelijke inzichten gebaseerde en praktische kennis en vaardigheden op het gebied van de medische zorg aan patiënten met een verstandelijke beperking in de huisartspraktijk.

Inhoud en opzet

De leergang bestaat uit twee delen die afzonderlijk te volgen zijn. Elk deel omvat 3 groepsbijeenkomsten en 2 dagdelen begeleide zelfstudie.

Deel 1:

  • een aantal ziektebeelden die gelieerd zijn aan patiënten met een verstandelijke beperking (VB);
  • de organisatie van de zorg voor patiënten met VB in de huisartspraktijk;
  • de wijze van registratie (ICPC-codering) in de huisartspraktijk;
  • de communicatie met patiënten met VB en hun mantelzorgers en/of begeleiders;

Deel 2:

  • de samenwerking met andere hulpverleners rond patiënten met VB;
  • het hanteren van gedragsproblemen;
  • herkennen en behandelen van epilepsie;
  • genetische aspecten bij VB;
  • ethische kwesties rond kinderwens en anticonceptie bij patiënten met VB.  

De leergang bestaat uit 2 delen van elk 5 modules die in de loop van een jaar worden gevolgd. Per deel zijn er 3 groepsbijeenkomsten en 2 dagdelen begeleide zelfstudie aan de hand van een zelfstudieopdracht. De twee delen samen bestrijken 10 modules. De modulen die in groepsonderwijs worden gevolgd worden begeleid door een vaste huisarts-docent, bijgestaan door enkele gastsprekers. 

Het is mogelijk de 2 delen afzonderlijk van elkaar te volgen. Het verdient de voorkeur om deel 2 te volgen nadat ook aan deel 1 is deelgenomen, maar verplicht is dat niet.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor 16 uur per deel en wordt aan het einde van de leergang bijgeschreven in GAIA.

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Prijs

Het NHG biedt onafhankelijke nascholing zonder winstoogmerk. 

De prijs van de leergang wordt vastgesteld  door de regionale organisatie die de leergang aanbiedt. Het maximum deelnamebedrag is 780,- (incl. lunch, koffie en thee overdag) voor NHG-leden en € 1.110,- voor niet-leden.

Contact

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via de regionale nascholingsorganisatie.

Informatie

Neem contact op met Yvonne Klapdoor, Officemanager, tel. 088 - 506 56 20 of via e-mail y.klapdoor@nhg.org .

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Liesbeth van der Jagt, leiding NHG Scholing NHG via e-mail l.vanderjagt@nhg.org.