U bent hier

Motiverende gespreksvoering

NHG Scholing heeft op het gebied van de arts-patiënt communicatie een aanbod van intensieve cursussen en trainingen voor toepassing door medewerkers in de huisartsenpraktijk. De scholing op het gebied van motiverende gespreksvoering wordt aangeboden in drie varianten, op maat gemaakt naar de wensen van de opdrachtgever:

 • Een cursus van 2 dagen / 4 dagdelen met follow-up van 2 verspreide dagdelen
 • Een cursus van 2 dagdelen
 • Een introductiecursus van 1 dagdeel

Ook workshops behoren tot de mogelijkheden.

Patiënten onderkennen niet altijd de relatie tussen (toekomstige) gezondheidsproblemen en het eigen gedrag. En het lukt vaak slecht de patiënt in beweging te brengen om problemen te verminderen of te voorkomen. Motiverende Gespreksvoering is een gespreksstijl die effectief is gebleken in o.a. de verslavingszorg en heel geschikt is voor gebruik in de huisartspraktijk.

Toepassingsgebieden

Advisering en begeleiding bij leefstijlverandering

 • Preventieconsult
 • meer bewegen of sporten
 • afvallen of anders eten
 • (blijven) innemen van chronische medicatie.

Verslavingsproblematiek en problematisch middelengebruik

 • minder drinken
 • stoppen met roken
 • stoppen met slaapmiddelen

Opzet van de cursus

De volledige cursus bestaat uit 2 dagen vaardigheidstraining waarin de deelnemers vertrouwd raken met het toepassen van motiverende gesprekstechnieken (met tussenpose van ca. 4 weken) en 2 follow up bijeenkomsten, , waar de deelnemers met elkaar -onder begeleiding van de docent- hun praktijkervaringen met de MG technieken bespreken , zowel de successen als de vragen en knelpunten en waar gericht gewerkt wordt aan verdere vaardigheidsontwikkeling.De opbrengst van de kortere cursusvarianten is vanzelfsprekend meer beperkt.

Programma van de cursus

Dag 1:

 • Motiverende Gespreksvoering: Achtergronden, principes en technieken
 • Herkennen van uitingen van veranderingsbereidheid
 • Anders omgaan met weerstand
 • Uitlokken van verandertaal

Dag 2:

 • Gezamenlijk opstellen van een actieplan
 • Begeleiden bij gedragsverandering
 • Oefening, reflectie en feedback op de eigen gespreksstijl

Follow upbijeenkomst(en):

 •  2 dagdelen begeleide Intervisie persoonlijke feedback en training

Waarom deelnemen?

 • U leert uw patiënten beter en efficiënter te motiveren tot gedragsverandering
 • U bespaart uzelf de frustratie die het geeft wanneer u uw patiënt niet in beweging krijgt

Waar vindt de cursus plaats?

Op locatie in de regio te bepalen door de aanvrager/opdrachtgever.

Ervaringen van deelnemers

“Ik heb de technieken goed kunnen oefenen door de deskundige begeleiding van de docent”
“Deze handvatten gaan me tijd opleveren!”

Accreditatie

Volledige cursus: 22 uur
Cursus van 2 dagdelen: 6 uur
Introductiecursus: 3 uur