U bent hier

Leergang Ouderengeneeskunde voor huisarts en praktijkondersteuner - LAEGO Bouwstenen

De leergang is bedoeld voor allround huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen die meer kennis en vaardigheden willen verkrijgen in hun aanpak van de ouderengeneeskunde. Door interactieve werkvormen (groepsdiscussie, opdrachten in kleine groepen) en praktijkopdrachten kunt u uw persoonlijke en praktische competenties op het gebied van Ouderengeneeskunde verdiepen en verbreden.

Inhoud leergang

De inhoud van de leergang is specifiek ontwikkeld rondom vragen en aandachtspunten van huisartsen over ouderengeneeskunde.

  • Algemene principes over multimorbiditeit functionele geriatrie en het werken met een zorgbehandelplan;
  • Medicatie voor ouderen en polyfarmacie;
  • Vallen en mobiliteit, bewegen en voeding;
  • Cognitieve stoornissen waaronder dementie en depressie.

Het NHG heeft in samenwerking met Leerpunt KOEL en DOKh, onder supervisie van de expertgroep Laego, deze onafhankelijke, actuele en praktijkgerichte nascholing ontwikkeld voor huisartsen, praktijkondersteuners en (praktijk) verpleegkundigen.

Opzet leergang

De leergang bestaat uit twee parallele programma's voor huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen, met voor elk vier bijeenkomsten van vier uur. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, afgewisseld met plenaire sessies. Tijdens iedere bijeenkomst wordt door een inhoudsdeskundige een inleiding of een toelichting gegeven. Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt u gevraagd een voorbereidende opdracht te maken.

Waarom deelnemen aan deze leergang?

  • Interactieve leergang, met veel aandacht voor verdiepen en verbreden van persoonlijke en praktische competenties op het gebied van ouderengeneeskunde
  • Onafhankelijke nascholing en een inspirerend programma
  • Praktisch toepasbaar in uw dagelijkse praktijk
  • Mogelijkheid om samen met uw praktijkondersteuner/-verpleegkundige de organisatie rondom Ouderengeneeskunde in uw praktijk aan te pakken

Waar vind de leergang plaats?

Deze leergang wordt georganiseerd in samenwerking met de regionale samenwerkingspartners van het NHG op een door hen vastgestelde locatie. In de nascholingsagenda treft u een overzicht aan van de beschikbaarheid in uw regio. Inschrijven kunt u zich bij de regionale partner.

Accreditatie

16 uur

Prijs

De prijs van de leergang wordt vastgesteld door de regionale organisatie die de leergang aanbiedt.

Meer info?

Voor inhoudelijke informatie: Bas Spelberg

Voor organisatorische vragen: Sacha Jenster,  of 030 - 28 23 559

Of download onze folder