U bent hier

Kaderopleiding Astma COPD

Opleiding gestart in maart 2018.

Organisatie:

Deze kaderopleiding wordt verzorgd door de Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de COPD & Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG).

Plaats:

De eendaagse bijeenkomsten vinden plaats in Conferentiecentrum Soeterbeeck in Ravenstein. 

Introductie

De zorg rondom astma en COPD is voortdurend in ontwikkeling. Het bijhouden en implementeren van nieuwe inzichten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van astma en COPD vormen een grote uitdaging voor de eerste lijn. Veranderingen in standpunten met betrekking tot (transmurale) samenwerking, de rol van medicatie, het omgaan met complicaties en de wijze waarop de patiënt zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen zorg en gezondheid vergen grote aanpassingen in de organisatie van de eerstelijns zorg. Voor het adviseren en ondersteunen van de eerste lijn bij het doorvoeren van deze veranderingen zijn experts nodig wat betreft inhoud en organisatie van astma en COPD-zorg.

De NHG Kaderopleiding Astma en COPD bestaat al ruim 10 jaar en leidt huisartsen op tot regionale en/of landelijke experts op het gebied van eerstelijns zorg voor mensen met astma en COPD. Kaderhuisartsen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door de eerste lijn te adviseren over en te faciliteren bij zorgvraagstukken nu en in de toekomst. Concreet betekent dit dat kaderhuisartsen een (leidende) rol spelen bij het verbeteren van de organisatie in de ketenzorg door het bevorderen van (transmurale) samenwerking en afspraken. Daarnaast spelen kaderhuisartsen een belangrijke rol bij het op peil brengen en houden van kennis over astma en COPD bij eerstelijns collega’s. NHG en LHV streven naar een landelijk dekkend netwerk van kaderhuisartsen. Het netwerk Astma/COPD is georganiseerd rondom de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG). Als kaderhuisarts neemt u hieraan vanzelfsprekend deel.

De opleiding

Tijdens de opleiding leert u door het uitvoeren van lokale en/of regionale projecten hoe u op gestructureerde wijze de kwaliteit van zorg in uw eigen regio kunt verbeteren. Hierbij valt te denken aan het maken van transmurale en ketenzorgafspraken, implementatie van de astma en COPD standaarden en het organiseren van nascholingen. De specifieke activiteiten die daaruit voortkomen, worden ondersteund door onderwijs en zelfstudie. Tijdens de onderwijsdagen is veel aandacht voor reflectie, inhoudelijke verdieping door workshops en presentaties en het trainen van specifieke vaardigheden, zoals presenteren, onderhandelen en consultatie bieden. Bestaande en reeds lopende projecten kunt u in de opleiding inbrengen. Tijdens de opleiding werkt u met een digitale leeromgeving waarop het cursusmateriaal wordt aangeboden en u de studievoortgang kunt bijhouden.

De opleiding duurt twee jaar en vraagt een investering (studiebelasting) van gemiddeld één dag per week. De opleiding bevat circa 20 onderwijsdagen. Deze vinden één keer per maand plaats op woensdag.

Wat zijn de toelatingseisen?

Van u als deelnemer verwachten wij het volgende:

  • U heeft ervaring als huisarts;  
  • U heeft affiniteit met astma en COPD;
  • U bent bereid en heeft de mogelijkheid om na voltooiing van de opleiding een centrale rol te vervullen in de handhaving en verbetering van de kwaliteit van astma en COPD zorg in uw eigen regio en/of op landelijk niveau, gedurende 0.5 – 1 dag per week.

Kosten en accreditering

De prijs van de kaderopleiding bedraagt (afhankelijk van het aantal deelnemers per lichting) circa € 10.000,-. De kaderopleiding wordt per afgerond studiejaar door de LHV geaccrediteerd voor 40 uur. In totaal levert u dit dus 80 nascholingsuren op. Indien u de opleiding succesvol afrondt, ontvangt u een certificaat en wordt u ingeschreven in het register van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) als 'Kaderhuisarts Astma en COPD'.

Meer informatie en aanmelding

Meer informatie over de Kaderopleiding Astma en COPD vindt u in het studieprogramma.

Na aanmelding volgt een telefonische intake met u om de verwachtingen en competenties te bespreken. Voor vragen over de kaderopleiding kunt u contact opnemen met de coördinator van de opleiding. U kunt zich aanmelden voor de zesde lichting (startdatum mei 2017) door een sollicitatiebrief met curriculum vitae per email te sturen naar:

Dr. Erik Bischoff, huisarts

Email: Erik.Bischoff@radboudumc.nl, Telefoonnummer: 024-3665068

Coördinator Kaderopleiding Astma en COPD ‘Lucht via lijnen'

Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen