U bent hier

EKC-vervolgcursus Werk en gezondheid

Wat is een EKC-vervolgcursus?

De aanwezigheid van een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) is een van de voorwaarden voor het accrediteren van nascholingsactiviteiten in huisarts-toetsgroepen. Om EKC  te worden moet je de EKC-basiscursus gedaan hebben. Na 5 jaar kun je je als EKC laten herregistreren als je 20 uur scholing hebt gevolgd op het gebied van onderwijs/kwaliteitsbeleid maken of organiseren. EKC-vervolgcursussen zijn bedoeld om EKC-en inspiratie te bieden voor nascholing in hun eigen toetsgroep.

Opzet EKC-vervolgcursus Werk en Gezondheid

Huisartsen staan in het centrum van de eerstelijns gezondheidszorg. De zorg voor de patiënt gaat daarbij steeds verder. In de richting van preventie, maar ook in de richting van gezond functioneren.

Werk is een belangrijke determinant van gezondheid. Zowel werk als het ontbreken ervan kan leiden tot fysieke of psychische klachten en vormt daarmee een belangrijk deel van de context van de patiënt. Het is dan ook van belang dat de huisarts het werk van de patiënt kent en alert is op een mogelijke wisselwerking tussen werk en gezondheid. De huisarts heeft een signalerende taak ten aanzien van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en werkt waar nodig samen met de bedrijfsarts.

In een door LHV, NVAB, NHG en KNMG opgestelde consensusverklaring wordt onderschreven dat zowel huisartsen als bedrijfsartsen in goede samenwerking zullen bijdragen aan het behoud van of terugkeer naar geschikt werk van degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

In deze nascholing richten we ons op de zorg die de huisarts kan bieden aan alle werkenden, betaald of onbetaald. En we gaan ook nog een stapje in de richting van wat de huisarts (of in de toekomst misschien een praktijkondersteuner) kan doen en de meerwaarde van arbo-curatieve samenwerking. Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met het NVAB.

Uiteindelijk gaat de deelnemer naar huis met nieuwe inspiratie voor nascholing zijn/haar eigen toetsgroep

Programma van de cursus

  • Inleiding aan de hand van casuïstiek
  • Wat kan een huisarts/bedrijfsarts: discussie aan de hand van stellingen
  • Werk opnemen in je anamnese; oefening in kleine groepjes
  • Wat staat er in de LESA?
  • Wat kan ik hiermee in mijn toetsgroep?

Waarom deelnemen?

  • Werk gerelateerde klachten komen steeds meer voor in mijn praktijk en ik wil mijn kennis over beroepsziekten en arbeidsongeschiktheid verbreden.
  • Ik wil meer inzicht in de meerwaarde van arbo-curatieve samenwerking in de huisartsenzorg.
  • Ik wil mij verdiepen in de samenwerking met bedrijfsartsen en ik wil handvatten hoe deze samenwerking vorm te geven in mijn toetsgroep.

Wanneer en waar?

Het NHG organiseert deze cursussen in samenwerking met LINKH of een regionale partner. Kijk hier voor het actuele aanbod

Docent

De cursus wordt verzorgd door een expert op het gebied van Werk en Gezondheid.

Wat zijn de kosten?

Kosten voor regionale partners

Aanmelden?

Via de regionale partner/LINKH.

Meer weten?

Voor inhoudelijke informatie:  Zineb el Hamidi 
Voor organisatorische informatie: Sylvia Vroman, tel. 088 - 506 56 25

Annuleringsvoorwaarden

Na ondertekening van de offerte kan tot 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor de geplande startdatum wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor 4 uur. Kijk voor de actuele gegevens in de nascholingsagenda op www.nhg.org.