U bent hier

EKC-vervolgcursus Presentatievaardigheden

Wat is een EKC-vervolgcursus?

De aanwezigheid van een Erkend Kwaliteits Consulent is een van de voorwaarden voor het accrediteren van nascholingsactiviteiten in huisarts-toetsgroepen. Om EKC  te worden moet je de EKC-basiscursus gedaan hebben. Na 5 kun je je als EKC laten herregistreren als je 20 uur scholing hebt gevolgd op het gebied van onderwijs/kwaliteitsbeleid maken of organiseren

Opzet EKC-vervolgcursus Presentatievaardigheden

In de EKC-basiscursus wordt al uitgebreid ingegaan op onderwijsmethoden. Welke zijn het meest geschikt voor toetsgroepen? Hoe kun je variatie aanbrengen in je onderwijs? Hoewel het niet de bedoeling is dat alle EKC-en zelf steeds het onderwijs geven is het nuttig op meer inzicht te krijgen in presentatievaardigheden. In deze workshop wordt hier specifiek op ingegaan. Aan de hand van hun eigen korte presentatie krijgen de deelnemers meer inzicht in hun presentatievaardigheden. Ter voorbereiding hierop wordt u gevraagd een voorbereidende opdracht te maken. Naast theorie wordt oefening geboden en gebruik gemaakt van feedback van de deelnemers aan de hand van observatiepunten.

Programma van de cursus

  • opbouw en ordening van informatie
  • gebruik van middelen voor informatieoverdracht
  • lichaamstaal, stem, mimiek
  • gebruik van ruimtepersoonlijke uitstraling
  • tips en adviezen

Waarom deelnemen?

  • Ik wil feedback krijgen op mijn manier van presenteren
  • Ik wil de zaken duidelijker overbrengen op groepsgenoten

Wanneer en waar?

Het NHG organiseert deze cursussen in samenwerking met LINKH of een regionale partner. Kijk hier voor het actuele aanbod

Docent

De cursus wordt verzorgd door een expert op het gebied van presentatievaardigheden.

Wat zijn de kosten?

Kosten voor regionale partners: kijk hier

Aanmelden?

Via de regionale partner/LINKH. (zie voor LINKH: www.linkh.nl )

Meer weten?

Voor inhoudelijke informatie: Marie-Louise Jansen, tel. 088 - 506 56 16. 

Voor organisatorische informatie: Sylvia Vroman,  tel. 088 - 506 56 25

Annuleringsvoorwaarden

Na ondertekening van de offerte kan tot 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor de geplande startdatum wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor 4 uur. Kijk voor de actuele gegevens in de nascholingsagenda op www.nhg.org.