U bent hier

EKC-vervolgcursus Leidinggeven

Wat is een EKC-vervolgcursus?

De aanwezigheid van een Erkend Kwaliteits Consulent is een van de voorwaarden voor het accrediteren van nascholingsactiviteiten in huisarts-toetsgroepen. Om EKC te worden moet je de EKC-basiscursus gedaan hebben. Na 5 jaar kun je je als EKC laten herregistreren als je 20 uur scholing hebt gevolgd op het gebied van onderwijs/kwaliteitsbeleid maken of organiseren

Opzet EKC-vervolgcursus: Leidinggeven

Huisartsen geven leiding aan praktijkondersteuners, doktersassistentes en aan collega huisartsen in de praktijk en in de toetsgroep. Werkgeverschap, de coördinatie van werkoverleg, jaargesprek, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen zijn aspecten die voor veel huisartsen nieuw en onbekend zijn. Leiderschap vereist praktische kennis, communicatieve vaardigheden en inzicht in eigen opvattingen en persoonlijk handelen. In deze cursus wordt de gelegenheid geboden om de benodigde competenties te vergroten. Diverse aspecten van leidinggeven en coachen komen aan bod, zowel in theorie als in oefensituaties.

Waarom deelnemen?

De deelnemers krijgen inzicht in de taken en rollen van de huisarts als leidinggevende; krijgen inzicht in hun persoonlijke kwaliteiten op het gebied van coachend leidinggeven;zijn zich bewust van overtuigingen, normen en waarden die hun gedrag als leidinggevende bepalen;hebben persoonlijke doelen ontwikkelpunten geformuleerd rond leidinggevenhebben zicht op welke communicatievaardigheden nodig zijn bij leidinggeven

Programma van de cursus

  • Introductie op leidinggeven
  • Kenmerken van een goede coach.
  • Wat is coachend leidinggeven?
  • Coachen: de relatie coach-coachee.
  • Situationeel leidinggeven: kader voor coachingsrelatie.

Wanneer en waar?

Het NHG organiseert deze cursussen in samenwerking met LINKH of een regionale partner. Kijk hier voor het actuele aanbod

Doelgroep en groepsgrootte

De cursus is bedoeld voor EKC, de groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers.

Docent

De cursus wordt verzorgd door ervaren trainers.

Wat zijn de kosten?

Kosten voor regionale partners: kijk hier

Aanmelden?

Via de regionale partner/LINKH. (Voor LINKH kijkt u hier)

Meer weten?

Voor inhoudelijke informatie: Marie-Louise Jansen, tel. 088 - 506 56 16
Voor organisatorische informatie: Sylvia Vroman,  tel. 088 - 506 56 25

Annuleringsvoorwaarden

Na ondertekening van de offerte kan tot 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor de geplande startdatum wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend..

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor 4 uur. Kijk voor de actuele gegevens in de nascholingsagenda op www.nhg.org.