U bent hier

EKC-vervolgcursus Intervisie

Wat is een EKC-vervolgcursus?

De aanwezigheid van een Erkend Kwaliteits Consulent is een van de voorwaarden voor het accrediteren van nascholingsactiviteiten in huisarts-toetsgroepen. Om EKC  te worden moet je de EKC-basiscursus gedaan hebben. Na 5 kun je je als EKC laten herregistreren als je 20 uur scholing hebt gevolgd op het gebied van onderwijs/kwaliteitsbeleid maken of organiseren

Opzet EKC-vervolgcursus

Toetsgroepbijeenkomsten onder verantwoordelijkheid van een EKC-er zijn een vorm van geac-crediteerde nascholing. Deze bijeenkomsten kunnen gaan over een inhoudelijk huisartsgeneeskun¬dig onderwerp, bijvoorbeeld het bespreken van een nieuwe of gereviseerde standaard. Het kan ook gaan over het eigen professioneel handelen, houding en gedrag. Daarvoor is de intervisiemethode geschikt. Wat is eigenlijk intervisie? Wat is het verschil met collegiale consultatie? Welke verschillende methodes bestaan er? Wat is het verschil tussen begeleide en niet-begeleide intervisie? Wat is een Balintgroep?

Programma van de cursus

Tijdens deze cursus maakt de EKC-er kennis met verschillende intervisievormen, kent hij het theoretische kader van intervisie en kan hij de mogelijkheden en onmogelijkheden benoemen van in¬tervisie in de toetsgroep. Tot slot kan hij zijn eigen rol hierbij omschrijven, evenals de mogelijkheden om deze rol verder te ontwikkelen.

Waarom deelnemen?

  • Als je denkt over intervisie als werkvorm in je toetsgroep
  • Als je al intervisie doet, maar daar meer uit wilt halen.

Wanneer en waar?

Het NHG organiseert deze cursussen in samenwerking met LINKH of een regionale partner. Kijk hier voor het actuele aanbod

Docent

De cursus wordt verzorgd door een expert op het gebied van intervisie en coaching

Wat zijn de kosten?

Kosten voor regionale partners

Aanmelden?

Via de regionale partner/LINKH.

Meer weten?

Voor inhoudelijke informatie: Marie-Louise Jansen, tel. 088 - 506 56 16
Voor organisatorische informatie: Sylvia Vroman,  tel. 088 - 506 56 25

Annuleringsvoorwaarden:

Na ondertekening van de offerte kan tot 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor de geplande startdatum wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor 4 uur. Kijk voor de actuele gegevens in de nascholingsagenda op www.nhg.org.