U bent hier

EKC-vervolgcursus: Bespreken van het Individueel Functioneren in de toetsgroep

Wat is een EKC-vervolgcursus?

De aanwezigheid van een Erkend Kwaliteits Consulent is een van de voorwaarden voor het accrediteren van nascholingsactiviteiten in huisarts-toetsgroepen. Om EKC  te worden moet je de EKC-basiscursus gevolgd hebben. Na 5 jaar kan men zich als EKC laten herregistreren wanneer men 20 uur scholing heeft gevolgd op het gebied van onderwijs/kwaliteitsbeleid maken of het organiseren van nascholing of kwaliteitsprojecten.

Waarom deelnemen?

Hoe houd je zicht op een verantwoorde zorgverlening in de praktijk en de hagro? Wanneer is er sprake van een structureel probleem? Hoe neem je verantwoordelijkheid voor het signaleren en zo mogelijk oplossen ervan?

Het bespreekbaar maken van het individueel functioneren of dat van een collega blijkt vaak een lastige zaak. Als er in de samenwerking met collega’s een veilig klimaat is en een open communicatie,  komt dit de patiëntveiligheid en ook het werkplezier ten goede. De EKC kan een taak hebben in het faciliteren van dit klimaat, ook binnen de toetsgroep. Tijdens deze cursus krijgt u handvatten om het gesprek aan te gaan met een collega over het individueel functioneren.

Opzet EKC-vervolgcursus: Bespreken van het individeel functioneren in de toetsgroep

Het doel van dit programma is een antwoord te vinden op vragen als: Hoe krijg ik zicht op mijn eigen en andermans functioneren? Welke competenties spelen hier een rol? Hoe spreek ik een collega aan? Welke mogelijkheden zijn er bij vermeend disfunctioneren?

Het programma stimuleert de deelnemers om met praktische voornemens naar huis te gaan.

Wanneer en waar?

Het NHG organiseert deze cursussen in samenwerking met LINKH of een regionale partner.

Docent

De cursus wordt verzorgd door een expert op het gebied van supervisie, intervisie en coaching.

Wat zijn de kosten?

Kosten voor regionale partners: zie het overzicht Cursusprijzen voor regionale partners NHG Scholing

Aanmelden?

Via de regionale partner/LINKH. (zie voor LINKH: www.linkh.nl ). Of kijk voor de actuele gegevens in de NHG-nascholingsagenda.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met NHG-nascholing per email via scholing@nhg.org.

Annuleringsvoorwaarden

Na ondertekening van de offerte kan tot 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor geplande startdatum wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor 4 uur. Kijk voor de actuele gegevens in de NHG-nascholingsagenda.