U bent hier

Triage in de dagpraktijk: agressie en conflicthantering

Doelgroep

Praktijk assistenten en huisartsen, in de dagpraktijk en op de huisartsenpost

Aanleiding van de cursus

In spoedeisende situaties, maar ook wanneer de zorgverlener niet tegemoet kan/wil komen aan de vraag van de patiënt, kunnen de emoties hoog oplopen. Intimidatie, agressie en conflicten treden geregeld op in het contact tussen patiënt en huisarts, triagist of assistente. Wilt u zo goed mogelijk reageren op patiënten die de normale fatsoensgrenzen in de communicatie overschrijden? De cursus 'Omgaan met de intimiderende en aggressieve patiënt' biedt handvatten om zo mogelijk de rust te bewaren of te herstellen, om zelf geen slachtoffer te worden en ruimte te maken om de lastige patiënt toch te helpen.

Deze cursus is een van de mogelijkheden om een vervolg te geven aan de cursus ‘Triage’. In die training wordt  onder andere behandeld hoe de triage in zijn werk gaat en hoe een goed contact met de patiënt gemaakt kan worden.

Opzet van de cursus

De cursus sluit aan op de situaties die in de praktijk voorkomen; aan de balie, in de wachtkamer, bij bloedprikken, aan de telefoon, e.d.. Er wordt ingegaan op het ontstaan en de uitingen van negatieve emoties en gedrag, en op de interacties tussen zorgverlener en patiënt. Dit inzicht leidt tot meer begrip voor de patiënt en inzicht in de eigen wijze van reageren. Daardoor leert men beter om te gaan met het ongewenste gedrag en wordt duidelijk welke reacties wel en niet effectief zijn. De cursus wordt gegeven door een NHG-docent. De deelnemers brengen zelf casuïstiek in. Desgewenst kan gewerkt worden met met een trainingsacteur, waardoor de beleving realistisch wordt en het leereffect vergroot.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Agressie: ontstaan, uitingsvormen
 • Het ontstaan van een machtsstrijd
 • Wat speelt er bij jezelf?
 • Handvatten in de normale gespreksstructuur
 • Preventie van conflictsituaties
 • Grenzen stellen
 • De-escalatietechnieken
 • Zorg voor jezelf

Wat levert de cursus u op?

 • U maakt zich minder zorgen over de omgang met patiënten die het u moeilijk maken.
 • U weet hoe en op welk moment u grenzen moet stellen.
 • U bent in staat de normale gang van zaken zo weinig mogelijk te laten verstoren.

Waar vindt de cursus plaats?

In een door u voorgestelde locatie (uw eigen praktijk) of in een door het NHG uitgekozen locatie in uw regio. Om de kosten te delen kunt u de cursus met meerdere praktijken gezamenlijk aanvragen.

Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 12 en 18 met trainingsacteur.

Ervaringen van deelnemers

Veel bruikbare tips

Leerzaam – het lukt me nu om rust te creëren”.

Ik vind het nu haast leuk om boze patiënten tegenover me te krijgen!"

Accreditatie

De cursus duurt één dagdeel (4 uur accreditatie)

Inschrijven

Op dit moment zijn er geen cursussen met open inschrijving.

Annuleringsvoorwaarden

Vanaf 1 januari 2020 hanteert het NHG de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Na ondertekening van de offerte kan de cursus tot twee weken voor aanvang worden geannuleerd tegen 50% van de kosten* op basis van 10 deelnemers.
 • Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot aanvang van de cursus, wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

* Indien een NHG-Leergang na ondertekening van de offerte wordt geannuleerd tot twee weken voor aanvang van de Leergang, brengen we € 200,--administratiekosten in rekening.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met NHG-nascholing per email via scholing@nhg.org.