U bent hier

NHG Leergang Zelfmanagement

Vindt u het ook lastig om een individueel zorgplan te maken? Op welke manieren kunt u uw patient begeleiden en wat heeft u zelf nodig om dit te kunnen doen?

De NHG-Leergang Zelfmanagement richt zich speciaal op huisartsen en praktijkondersteuners (POH-S, POH-GGZ en nurse practitioners) die de benodigde competenties bij zelfmanagement bij de patiënt  met chronische ziekte willen stimuleren.

Inhoud leergang

De leergang bestaat uit vier modulen:

  • De eerste module gaat in op de beleving van de patiënt die een chronische ziekte heeft.
  • In de tweede module leert de deelnemer hoe hij/zij samen met de patiënt een individueel zorgplan kan opstellen.
  • In de derde module wordt het gebruik van e-health bij zelfmanagement besproken.
  • De vierde module is gericht op het begeleiden van de patiënt in het aanpassen van de leefstijl aan het hebben van een chronische ziekte.

Opzet leergang

De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten van elk vier uur, verspreid over een half jaar. Het onderwijs vindt plaats in een vaste groep met een vaste groepsbegeleider. Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt u gevraagd een voorbereidende praktijkopdracht te maken.

Waarom deelnemen aan deze leergang?

  • de deelnemer krijgt grip op het maken van een zorgplan en het coachen van de patient
  • de patient staat centraal
  • het is een interactieve leergang, met veel aandacht voor verdieping van de persoonlijke competenties van de deelnemer op het gebied van zelfmanagement.
  • het is een onafhankelijke nascholing en een inspirerend programma in een vaste groep met deskundige docenten.

Waar vindt de leergang plaats?

De leergang wordt georganiseerd in samenwerking met een regionale samenwerkingspartner  op een door hen vastgestelde locatie. In de nascholingsagenda treft u een overzicht aan van de beschikbaarheid in uw regio. U kunt zich inschrijven bij de regionale partner.

Accreditatie

16 uur

Prijs

De prijs van de leergang wordt vastgesteld door de regionale organisatie die de leergang aanbiedt. Het maximum deelnamebedrag is 780,- (incl. lunch, koffie en thee overdag) voor NHG-leden en € 1.110,- voor niet-leden.

Meer info?

Voor organisatorische vragen: Tessa Vocke (030-28 23 559 of t.vocke@nhg.org)

Voor inhoudelijke vragen: Marie Louise Jansen (ml.jansen@nhg.org)