U bent hier

Leergang Effectief in de praktijk

Deze NHG Leergang richt zich op huisartsen die in hun praktijk aandacht willen besteden aan diverse thema’s die leven onder huisartsen en die betrekking hebben op de professie alsmede op de persoon van de huisarts.

Inhoud leergang

De inhoud van de leergang gaat in op vragen over de ideale balans tussen werk en privé; de samenwerking in de praktijk met collega’s, praktijkmedewerkers en patiënten; hoe ga je om met conflicten en hoe kan de huisarts verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen en handelen vanuit persoonlijk leiderschap?  In 4 modulen komen deze thema’s aan bod. 

  • Time management
  • Samenwerken en delegeren
  • Leiderschap in de praktijk
  • Balans werk-privé

Opzet leergang

De leergang bestaat uit 4 bijeenkomsten van 4 uur, verspreid over een half jaar. Het onderwijs vindt plaats in een vaste groep, afgewisseld met plenaire sessies. Voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt u gevraagd een voorbereidende opdracht te maken. Daarnaast wordt u in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan drie voor u georganiseerde intervisie bijeenkomsten (facultatief).

Wat levert deelname aan de leergang op?

  • Herkenning van ervaringen, knelpunten en ambities als huisarts
  • Bewustwording van en inzicht in eigen houding en gedrag in relatie tot werk, collega’s en patiënten   
  • Doelen en voornemens voor werk, loopbaan en privéleven
  • Een praktisch en concreet plan van aanpak om de doelen in praktijk te kunnen brengen
  • Implementatie van plannen in de eigen praktijk 

Waar en wanneer vindt de leergang plaats?

Wij organiseren onze leergangen samen met onze nascholingspartners in het land. Vindt er binnenkort een leergang bij u in de buurt plaats? Kijk hiervoor op onze nascholingsagenda.

Accreditatie

16 uur + 6 uur intervisie (facultatief)

Prijs

Overzicht cursusprijzen voor cursisten NHG Scholing

Overzicht cursusprijzen voor regionale partners NHG Scholing

Kosten intervisie (facultatief)

NHG-leden: €395,- (facultatief)

Niet NHG-leden: €550,- (facultatief)

Meer info?

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus kunt u contact opnemen met mw. Marie Louise Jansen, wetenschappelijk medewerker NHG Scholing

Voor organisatorische vragen kunt terecht bij mw. Tessa Vocke, Office Manager NHG Scholing